Förlaget, Historiska händelser

50 år sedan Palme blev statsminister. Ny bok samlar unik bildsamling på Olof Palme från valåret 1968.

Jean Hermanson var under 60- och 70-talen en av landets mest betydande dokumentärfotografer. Valåret 1968 fick han chansen att följa med den unge utbildningsministern Olof Palme vid dennes besök på olika byggarbetsplatser, en rundresa som kommit att bli historisk. Boken Palme och arbetarna återger en fullständigt unik bildsamling. Till fotografierna hör en kommenterande text av journalisten och författaren Göran Greider.

– Den där ömsesidigheten, tilliten, hos båda parter som syns i Jean Hermansons bilder har definitivt med klassdramat att göra: byggjobbarna kände sig hedrade av att överklasskillen talade så engagerat med dem och Palme var lika hedrad av att de lyssnade på vad han sa, säger Göran Greider apropå bokens fotografier. 

Palme och arbetarna

Fotografen Jean Hermanson själv utryckte förvåning, men också beundran över den intensiva kontakt Olof Palme förmådde etablera med sin publik på dessa möten. Hans bilder lyckas fånga den närhet och det genuina intresse som präglade Palmes samspråk med arbetarna.

I boken Palme och arbetarna återges en unik bildsamling, där endast enstaka bilder har publicerats tidigare. Fotografierna bildar ett drabbande porträtt av Olof Palme från rundresan 1968, ett år innan han blir vald till statsminister. 

Välkommen till boksläppet!

Var? ABF Stockholm, Sveavägen 41
När? Onsdag 4 december kl 14:30
Hur? Fri entré. Arrangörspartner är Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.