Artiklar

Agneta Horn: Dagbok från stormaktens innersta krets

Agneta Horn

Agneta Horn vägrade att dansa med mannen hon var bortlovad till, den tio år äldre Erik Sparre. Så hade hennes far, fältherren Gustaf, knappast tänkt sig att det skulle gå då han förhandlat om dotterns hand. Han ville knyta vänskapsband, inte få fiender.

Men Agneta stod på sig och den här slottsbalen var långt ifrån enda gången hon såg till att göra friaren till åtlöje. I hennes ögon var Erik en fånig medelmåtta, inte den tappre soldat hon önskade sig.

Genom sin från tiden unika dagbok ger hon en god inblick i sitt liv och sina val med ett rappt och välfunnet språk. Som en ovanligt litterär blogg från stormaktstidens innersta krets.

Agneta föddes 1629 i den då svenska staden Riga som första barn till ett av landets mest framstående par, Gustaf och Kristina Horn. Fadern stod kungen nära efter en karriär i kriget och modern var dotter till rikskanslern Axel Oxenstierna. Men kriget skulle snart bli deras olycka och Agneta beskriver misären ingående. Hur hennes mor dör i pesten då Agneta bara är två år gammal, hur de vanvårdas så att lillebror Axel fryser ihjäl och hur hon uppfostras av elaka och snåla släktingar då Gustaf sattes i fängelse. Faster Ebba lär ha smiskat henne »en gång om dagen och stundom tre«. Agneta såg tidstypiskt sina svårigheter som en prövning sänd av Gud. Trösten var morföräldrarna Oxenstierna som stöttade henne i väntan på fadern.

Gustaf gifte om sig snart efter hemkomsten och troligtvis var det på hans bröllop den 14-åriga Agneta förlorade sig i Lars Cruus, en kavalleriofficer. Kampen mot familjen för att få gifta sig som hjärtat ville i stället för efter deras planer blev intensiv. Hon vann och följde maken ut i Europa på fälttåg. Blott 34 år gammal avled han och Agneta följde förkrossad hans kropp hem till Sverige. Hon var då själv 26 år och sliten av både livet i fält och täta graviditeter. Redan året efter dog fadern vilket utlöste en bitter strid om arvet med hans andra familj. Den gick ända upp i Svea hovrätt innan Agneta vann och blev en mycket förmögen kvinna. Hon ägnade återstoden av sitt korta liv åt att kompetent sköta sina gods och fostra sina barn.

Blott 42 år gammal avled Agneta Horn och dagboken skulle gå i arv och glömmas bort innan den 1885 återupptäcktes på Uppsala universitetsbibliotek. Redan följande år publicerades delar av den i tidskriften Dagny och 1908 utkom den som eget verk.

Artikeln om Agneta Horn är ett utdrag från...

Dramatiska damer

229 kr
»Illustrationerna är fantastiska och de välskrivna texterna väcker stor lust att läsa vidare på egen hand.« Tidskriften Historiskan
»En kanonfin bok! Alla damer i boken är inte stora hjältar, men alla har en intressant berättelse … en stor kunskapskälla.« Luleå bokpassion
I Dramatiska damer skildras 75 kvinnor som alla skrivit in sig i historien. Illustratören Maria Persson bidrar med färgstarka och skickliga porträtt medan Nils Hjort fångar damernas liv i medryckande kortbiografier.

Varje uppslag i boken är en lockande berättelse om ett dramatiskt personöde – från inspärrade prinsessor till rakryggade kvinnorättskämpar, slipade bluffmakare och smarta uppfinnare. Genom fem århundraden följer vi olika kvinnor som har en sak gemensamt: de gick alla sin egen väg, på gott och ont.

Du kanske också är intresserad av...

Svenska drottningar

259 kr
Vid kungens sida har det alltid funnits en drottning, som varit och är rikets högst uppsatta kvinna. Men vad har det inneburit att vara drottning och ständigt befinna sig i blickfånget? Vilka krav har hon haft på sig? Och hur har hon anpassat sig för att motsvara förväntningarna?

Idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen har tidigare skrivit de kritikerrosade böckerna Vasadöttrarna och Vasadrottningen. Nu återkommer hon med en fascinerade berättelse om våra svenska drottningar från Vasatiden till idag.

Tegenborg Falkdalens tankeväckande skildring lyfter fram drottningrollens villkor. Hur skulle den ideala drottningen uppträda som maka, mor, husmor och som representativ och politisk partner vid kungens sida? Hur har rollen förändrats över tid? Och vad är det för arv som väntar Victoria den dag hon ärver tronen?

Vasadöttrarna

Våra Print on Demand-titlar är för närvarande pausade, och planeras återkomma i maj.
»En fängslande läsning.« Dagens Nyheter

Katarina, Cecilia, Anna, Sofia och Elisabet. Så hette Gustav Vasas fem döttrar. De har länge levt i skuggan av sina bröder men har spännande livsöden som är väl värda att berättas.

Idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen skildrar här livet som prinsessa under 1500-talet, en svunnen tid då det nyblivna kungariket Sverige kämpade för ett erkännande i Europa. Mästerligt berättar hon om hur Gustav Vasas döttrar växte upp i all tänkbar lyx men hur deras värld samtidigt var genomsyrad av både svår nöd och en bitter, våldsam maktkamp som satte syskonkärleken på prov.

Gustav Vasa, som hade nio barn som uppnådde vuxen ålder, ansågs särdeles lycklig. Monarkin och Vasadynastins framtid låg nämligen i den egna familjens överlevnad. Han hade fyra söner som säkrade tronföljden och fem döttrar som genom goda giftermål skulle hjälpa till i dynastins alliansbyggande. Prinsessorna uppmanades att ta varje tillfälle i akt att arbeta för rikets bästa.

Läsaren får genom boken en god inblick i en prinsessas liv under 1500-talet, ett liv fyllt av politik, maktkamper, intriger, godsdrift, äktenskapsproblem och ekonomiska svårigheter. Deras levnadsöden visar att man inte kunde ta något för givet även om man som i Katarinas, Cecilias, Annas, Sofias och Elisabets fall var dotter till en kung.

Kvinnors röster

85 kr
»Varje öde är lika fängslande, och Eva Helen Ulvros kloka kommentarer gör Kvinnors röster till en av sommarens stora litterära upplevelser. Jag önskar den många läsare.« Ulrika Knutson, Göteborgs-Posten

Fascinerande livsöden från det moderna Sveriges framväxt!

Kvinnors röster ger en levande inblick i den stora samhällsomvandling som Sverige genomgick från sent 1700-tal till tidigt 2000-tal, med fokus på kvinnors möjligheter. Hur har deras sociala, politiska och kulturella liv sett ut och förändrats över tid?

Genom kvinnors egna röster; personliga brev och dagböcker, memoarer och intervjuer, möter vi tretton fascinerande livsöden, som samtidigt speglar Sveriges historia. Förändringar i samhället ger boken dess kontext och knyter samman de olika livsödena.

Eva Helen Ulvros är professor i historia vid Lunds universitet. Hon har tidigare skrivit en rad uppskattade böcker om kvinnohistoria.