Artiklar

Anders Celsius (1701-1744)

Anders Celsius är mest känd för sin temperaturskala.

När astronomen Anders Celsius kom till Paris 1734 introducerades han i den franska vetenskapsakademin. Han blev genast insyltad i en av den tidens stora vetenskapliga knäckfrågor: är jorden plattare vid polerna och tjockare vid ekvatorn, eller tvärtom? 1687 hade den engelske naturvetaren Isaac Newton lagt fram ett antagande om att vår himlakropp är plattare vid polerna, men hans hypotes accepterades inte av alla. Mätningar utförda av de italiensk-franska astronomerna Cassini, far och son, tydde på motsatsen. Celsius trodde benhårt på Newtons teori och kastade sig med liv och lust in i debatten. Ett par år senare blev han medlem av en fransk expedition till Tornedalen (en annan gick till nuvarande Ecuador). Målet var att utföra mätningar mellan Torneå och berget Kittisvaara, drygt 100 kilometer längre norrut, för att få ett definitivt svar på frågan om den tänkta tillplattningen.

I Tornedalens väglösa land stötte expeditionen på svåra vedermödor genom myggplågor, riskabla färder utmed älven och ett kärvt klimat. Under vintern led männen av kölden, men stärkte sig med brännvin. I det bitande klimatet lade Celsius troligen grunden till den tuberkulos som senare tog hans liv. Resultatet av de två expeditionerna tycktes visa att jorden verkligen är plattare vid polerna, även om mätningarna senare har kritiserats för sina tekniska brister. Emellertid väckte forskningsresan stort intresse över hela världen. Celsius blev berömd och belönades för sin insats med en ansenlig pengasumma av den franske kungen Ludvig XV.

Anders Celsius föddes i Uppsala i en akademikerfamilj där såväl fadern, farfadern som morfadern var astronomer. Föräldrarna ville dock att pojken skulle bli jurist. Men redan vid tolv års ålder visade Celsius stor fallenhet för matematik – han löste samtliga problem som fanns i en lärobok avsedd för universitetet.

Celsius, som var en tidig anhängare av upplysningens idéer, utvecklades till en forskare av modernt snitt för sin tid. Han beskrevs av samtida kollegor som en social och utåtriktad person, som hade lätt att skapa nya kontakter. Vid 29 års ålder utnämndes han till professor i astronomi.

Anders Celsius är främst känd för att ha skapat den termometerskala som i dag används över i stort sett hela världen – dock inte i USA där man håller fast vid Fahrenheits temperaturskala. I början av 1700-talet fanns ingen självklar norm för hur temperatur skulle graderas, och sammanlagt förekom det ett trettiotal olika skalor. En del hade normal kroppstemperatur som utgångspunkt, andra använde sig av vattnets kok- och fryspunkt. Även något så vagt som temperaturen i en djup källare var referens i en av skalorna. När Celsius presenterade sin skala 1742 utgick han från vattnets kok- och fryspunkt vid ett visst medellufttryck. Han satte kokpunkten till 0 grader och fryspunkten till 100 grader. Efter Celsius död vändes skalan, möjligen av instrumentmakaren Daniel Ekström, till sitt nuvarande utseende där 0 grader utgör vattnets fryspunkt.

Som vetenskapsman var Celsius mycket energisk och väl insatt i vad som skedde internationellt. 1732 inledde han en resa i Europa som varade i fyra år. Till att börja med besökte han kollegor i Berlin och Nürnberg, därefter bar det av till Bologna och Rom medan resan avrundades med vistelser i Paris och London. I Tyskland sammanställde han sin forskning kring norrskensobservationer, ett arbete som publicerades i Nürnberg och fick många lovord. Norrsken var vid den tiden synliga långt ner i Europa, till och med i Rom, och forskning kring fenomenet väckte därför stort intresse.

Anders Celsius var även verksam som populärvetenskaplig skribent genom att publicera pamfletter där han beskrev den nya vetenskapliga världsbilden. Dessutom ägnade han sig periodvis åt skönlitterärt skrivande, bland annat genom att knåpa ihop vers på både svenska och latin. Han författade också ett utkast till en science fiction-roman där handlingen utspelade sig på stjärnan Sirius.

Den begåvade Uppsalabon med det vinnande sättet gifte sig aldrig. Han blev bara 42 år gammal. Hans assistent och svåger Olof Hiorter antecknade den 25 april 1744: ”Om morgonen kl. 7 avled vår astronom, professor M. Andr. Celsius, hela världen till avsaknad.”

Texten är ett utdrag från...

101 historiska svenskar

85 kr
»101 utmärkta minibiografier … författarna har gjort ett gediget arbete.« Ölandsbladet

En ny del i succéserien ”101 historiska …” – framstående svenskar från Birger Jarl till Anna Lindh!

Visste du att den svenska sångerskan Jenny Lind upplevde en närmast fanatisk idoldyrkan i London? Eller att kung Karl XIV Johan aldrig lärde sig att tala svenska?

101 historiska svenskar tar med läsaren på en spännande resa genom 800 år av historia. Vi får möta en brokig och fascinerande skara människor, allt från författare och uppfinnare till idrottsmän och politiker. Även några bovar finns med.

Pärlbandet av porträtt skapar tillsammans en berättelse om Sverige, från medeltid fram till våra dagar. Boken ingår i den populära serien 101 historiska… och är skriven av journalisterna Sara Griberg och Lars Edling.