Artiklar

Ättestupa – Att bli av med sina gamla och sjuka

Ättestupa - Fjord i Norge
Kastade vikingarna sina gamla från en ättestupa?

Gamla människors ställning i det skandinaviska samhället cirka 800–1050 vet vi inte särskilt mycket om. I princip har man nog hyst aktning för de äldre, då de ju var bärare av traditioner och sedvänjor som var viktiga för de människor som levde på den så kallade vikingatiden. Om man till exempel kunde damma av ett urgammalt exempel på en sedvänja kunde det utan vidare legitimera ens egna handlingar. Till det var de gamla naturligtvis användbara.

Men i det dagliga livet var de äldre nog mest till besvär. Var man inte längre en resurs för gruppen var man utlämnad åt dess godtycke och överseende. Om de gamla var i vägen, åt för snabbt eller för mycket eller tog onödigt stor plats runt elden ringaktades de förmodligen och schasades bort med kvasten likt den gamle viking som den isländske skalden Egil Skallagrimsson omtalar i en saga.

Forskarna tror att ålderdomen för de flesta människor som levde under den period som i dag kallas vikingatiden innebar en torftig och ömkansvärd tillvaro. Men att de gamla faktiskt skulle ha dragit sig undan och låtit sig kastas ned från en särskild klippa, en såkallad ättestupa, som en sorts ritual, finns det inga belägg för i källorna.

På olika håll i Norden har trots detta speciella klippor pekats ut där de gamla skulle ha kastat sig ned i döden. Klipporna var speciella eftersom deras höjd garanterade en säker död för den som slängde sig utför stupet. Men som sagt finns det inga källor som stöder att denna typ av klippritualer ägt rum.

Det betyder dock inte att det inte kan ha skett sådana självmord av religiösa skäl eller i extrema situationer som exempelvis hungersnöd, då en snabb död och släktens fortlevnad var att föredra framför ett långsamt borttynande. I den typen av lägen skulle inte bara äldre, utan alla som ansågs svaga befinna sig i riskgruppen.

Mot detta talar att döden för egen hand inte var något som uppmuntrades bland vikingarna. Asatron betonar att en riktig man ska dö i strid. På så sätt slutar han sina dagar som krigare bland gudarna i Asgård. En vikingakrigare som dog i sin säng av ålderdom eller sjukdom hamnade i stället i Hel, en dyster plats för olyckliga själar. En ”riktig” man fruktade denna död och föredrog en tapper död i krig och strid.

Omsorg om den döde i form av en korrekt begravning var viktigt i hela Norden; till exempel var det en religiös plikt att alltid begrava de döda, till och med fiender. Det var också vanligt att man brände den avlidnes kropp på ett likbål tillsammans med gravgåvor eller till och med trälar. Ritualer var förvisso viktiga för dåtidens människor, men döden var helt enkelt för betydelsefull för dem för att de skulle få för sig att låta sina gamla kasta sig utför en ”ättestupa”, oavsett om det gjordes med eller utan tvång.

Artikeln är ett utdrag från...

101 historiska myter

Våra Print on Demand-titlar är för närvarande pausade, och planeras återkomma i maj.
»En underbart uppslukande sidvändare där många av våra vanligaste historiska ”kunskaper” ställs på ända.« Dagens Nyheter

Trodde du att Julius Caesars sista ord var: Även du min Brutus? Att Erik XIV dog av förgiftad ärtsoppa? Att järnkorset uppfanns av nazisterna? Att Egyptens pyramider byggdes av slavar? Eller att det var Columbus som upptäckte Amerika?

Det är du inte ensam om. Med 101 historiska myter i bokhyllan kan du briljera vid nästa middagsbjudning, svara rätt på kniviga historiefrågor, eller helt enkelt bara skaffa dig nya kunskaper.

I 101 historiska myter berättar historikerna och journalisterna Åke Persson och Thomas Oldrup om de 101 mest välspridda historiska myterna, hur de uppkom samt hur verkligheten egentligen såg ut. Boken har en given plats i bokhyllan för alla kalenderbitare, historieintresserade och besserwissrar.

Du kanske också gillar...

Vikingarnas historia

185 kr

Röster om boken: 

»Dick Harrison skriver engagerat och intressant.« Hemmets vän

»Den behändiga och trevligt skrivna Vikingarnas historia ingår i serien Världens dramatiska historia … Boken lämpar sig väl som introduktion till en bred skara läsare, även till de som saknar större förkunskaper.« BTJ

Vikingatidens härskare

85 kr
»Denna bok slår hål på många myter om vikingarna … i boken används nya arkeologiska rön från skandinaviska fyndorter framför allt från forskningsutgrävningar i Gamla Uppsala, skånska Uppåkra och på Adelsö i Mälaren … Den populärvetenskapliga framställningen är spännande och lättillgänglig.« BTJ
Nya rön om makt under vikingatiden!

Var vikingarna vildsinta och farliga krigare som reste på plundringståg i mäktiga skepp? Vilka var tidens härskare? Vad är sanning och vad är myt?

Arkeologen Anna Lihammer berättar om den spännande och mångskiftande värld som vikingatidens människor levde i. Senare års fynd visar till exempel att de rikast smyckade gravarna ofta var avsedda för kvinnor.

Vikingatidens härskare utsågs till Årets bok om svensk historia 2012. Nu kommer den i en uppdaterad utgåva, med de senaste årens nya rön.

Fler pressröster om boken: 

»Boken gör upp med gamla föreställningar på ett mycket intressant sätt. Det är mycket lärt och läsvärt och öppnar nya perspektiv på en intressant tid i vår historia.« Hemmets vän

Runor: Mästarens handbok

Våra Print on Demand-titlar är för närvarande pausade, och planeras återkomma i maj.
Mästarens handbok i konsten att läsa, skriva och tolka runor!

Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla inristningarna från forntiden? Har du försökt att tolka runskrift?

Sveriges främste runmästare Lars Magnar Enoksen har skrivit en ny handbok i konsten att läsa och förstå runor. Lättförståeligt, underhållande och spännande skildras samtliga historiska tidsepokers runtecken. Som läsare kommer du att lära dig läsa, skriva och tolka den urnordiska skriften.

Vikingarnas egna ord

Våra Print on Demand-titlar är för närvarande pausade, och planeras återkomma i maj.

Lars Magnar Enoksen visar vad som döljer sig bakom de mer än tusen år gamla texterna från vikingatiden. Tidigare har fornforskare och historiker använt sig av medeltida källor, till exempel de islänska sagorna, för att förklara runstenarnas innehåll och budskap. Här går författaren direkt till källorna – till vikingarnas egna ord.

Runstenar avbildas och tolkas till modern svenska och innehållet i texterna analyseras. Genom att tyda texten på runstenarna kan vi lära oss mer om vikingarnas språk, deras sedvänjor och hur de använde runorna. Boken inleds med en historisk introduktion till vikingatiden.