Artiklar

Birger jarl: Riksbyggaren som stiftade trygghetslagar

Birger jarl
Det fornnordiska ordet jarl betecknade under vikingatiden en högättad man med maktposition över ett visst område. Sedan Sverige blivit en monarki under tidig medeltid var titeln reserverad för kungens närmaste man. Birger Magnusson, som vi känner som Birger jarl, blev den siste svensk som använde denna ålderdomliga titel.

Hans efterträdare på posten kom att tituleras hertig, en översättning av latinska dux, som användes för samma befattning på kontinenten. Bytet till en ”modernare” titel är bara ett exempel på hur Sverige, under Birger jarls inflytande, närmade sig det övriga Europa. Lite tillspetsat kan man säga att han föddes i ett löst organiserat samhälle i Europas utkant men lämnade efter sig en stark monarki där grunden lagts till städer, skatteväsen och rikstäckande lagstiftning.

Birger Magnusson föddes omkring 1210 i en stormannafamilj i östgötska Bjälbo. Fadern, Magnus Bengtsson, dog troligen när Birger var liten och han växte upp med sin mor Ingrid Ylva och flera äldre bröder.

Kungamakten var vid den här tiden en bräcklig institution och ofta slogs flera konkurrerande familjer om kronan. Den minderårige kungen Erik Eriksson, som senare fick tillnamnet ”läspe och halte” avsattes 1229 och ersattes av Knut Långe, som kom från en rivaliserande släkt som kallades folkungarna. (Dessa folkungar ska inte blandas ihop med folkungaätten, en term som i äldre historieskrivning användes om Birger jarls släkt. Denna kallas numera Bjälboätten). När Knut dog 1234 återinsattes Erik på tronen. Vid samma tid gifte sig Birger Magnusson med Eriks syster Ingeborg och paret kom att få åtta barn tillsammans. Genom äktenskapet fick Birger en viktig ställning i kungens närmaste krets.

Birger Magnusson var en man med många talanger. Han fick på kungligt uppdrag medla vid olika konflikter och var under flera års tid kungens sändebud hos kung Håkon av Norge. Han ledde också ett ”korståg” till Finland med syfte att kväsa de upproriska tavastländarna, som försökte göra sig fria från den svenska överhögheten. 1237 utfärdade påven ett dokument som utlovade syndaförlåtelse till de soldater som deltog i kampen för att ”återföra tavastländarna till kristenheten”. Men troligen genomfördes fälttåget mer av maktpolitiska skäl än av religiös nit.

Birger fortsatte att verka som diplomat, militär och medlare i kungens tjänst, men hade ännu inte blivit jarl. Detta ämbete innehades av en man vid namn Ulf Fase.

Birger jarl - skiss av staty från 1236, med Birgers vapensköld i bakgrundenSnart reste sig folkungarna i ett nytt försök att ta makten. Deras ledare var nu Knut Långes son Holmger Knutson. Den stora uppgörelsen stod i slaget vid Sparrsätra 1247, där folkungarna förlorade mot kung Eriks styrkor. I samband med slaget försvinner Ulf Fase ur källorna och senast 1248 har Birger övertagit hans position som jarl.

År 1250 avled den barnlöse Erik Eriksson. Birger jarl, som för tillfället befann sig i Finland, möttes vid hemkomsten av nyheten att hans son Valdemar – som var den döde kungens systerson – hade valts till ny kung. I samband med tronskiftet försökte sig folkungarna på ännu ett uppror. Birger besegrade dem på ett effektivt, men enligt tidens moral mycket ärelöst sätt. Vid en plats som kallas Herrevadsbro lade folkungarna ned sina vapen och utlyste frid. När de kom över bron för att förhandla bröt Birger vapenvilan, lät halshugga sina motståndare och konfiskerade deras egendom. ”Sedan torde ingen mot jarlen stånda”, berättar Erikskrönikan som skrevs på 1300-talet.

Birger hade nu oinskränkt makt över Sverige. Kung Valdemar var vid sitt tillträde i yngre tonåren, och även efter att han nått myndig ålder fick han finna sig i att det var fadern som bestämde.

För många är Birger jarl framför allt känd som Stockholms grundare, en uppgift som bygger på att orten första gången nämns vid namn i några brev som han undertecknat där år 1252. Troligen fanns redan vid den tiden en bosättning i vad som nu är Gamla stan, men Birger bidrog till att en mer avancerad stadsbildning växte fram. Han grundade flera andra städer och välkomnade tyska köpmän att bosätta sig i dem, vilket ledde till att den internationella handeln tog fart.

Störst betydelse fick Birger jarl genom sin lagstiftning. Tidigare hade varje landskap löst tvister på lokala ting och utifrån gamla landskapslagar. Birger stiftade de så kallade edsöreslagarna om hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid, som gällde över hela riket. Han införde också arvsrätt för döttrar, även om de bara fick ärva hälften mot sina bröder.

Två av Birger jarls söner, Valdemar och Magnus (Ladulås), blev svenska kungar och dottern Rikissa blev drottning i Norge genom äktenskap med kung Håkon den unge. Efter att Ingeborg dött 1254 gifte Birger om sig med Mechtild av Holstein, änka efter den danske kung Abel.

Birger jarl dog den 21 oktober 1266 och begravdes i Varnhems klosterkyrka. Graven var länge bortglömd men återupptäcktes i samband med en restaurering på 1920-talet. De kvarlevor av tre personer som fanns under gravhällen har undersökts med osteologiska metoder och DNA-analys, som visat att det med stor sannolikhet rör sig om Birger, hustrun Mechtild och Birgers tidigt döde son Erik.

Artikeln är ett utdrag från...

101 historiska svenskar

85 kr
»101 utmärkta minibiografier … författarna har gjort ett gediget arbete.« Ölandsbladet

En ny del i succéserien ”101 historiska …” – framstående svenskar från Birger Jarl till Anna Lindh!

Visste du att den svenska sångerskan Jenny Lind upplevde en närmast fanatisk idoldyrkan i London? Eller att kung Karl XIV Johan aldrig lärde sig att tala svenska?

101 historiska svenskar tar med läsaren på en spännande resa genom 800 år av historia. Vi får möta en brokig och fascinerande skara människor, allt från författare och uppfinnare till idrottsmän och politiker. Även några bovar finns med.

Pärlbandet av porträtt skapar tillsammans en berättelse om Sverige, från medeltid fram till våra dagar. Boken ingår i den populära serien 101 historiska… och är skriven av journalisterna Sara Griberg och Lars Edling.

Du kanske också gillar...

Stockholms historia

85 kr
»Stockholm har en otroligt rik historia … alltihop ryms på 350 sidor … man får en mycket högre förståelse för staden.« SVT Gomorron Sverige

I över 750 år har den legat där, staden mellan Mälaren och Saltsjön. I Stockholms historia får vi följa huvudstaden och dess invånare under seklernas gång. De stora linjerna i stadens förflutna samsas med belysande detaljer och spännande människoöden.

Hur har Stockholm växt från den lilla Stadsholmen till dagens storstad med kringliggande förorter? Hur har vardagen sett ut för invånarna? Och hur har vattenstaden Stockholm förändrats, när fiskevatten blivit farleder och när båtar ersatts med bilar och tunnelbana?

Denna reviderade utgåva av Stockholms historia innehåller även flera historiska stadsvandringar med kartor.

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan och en erfaren Stockholmsforskare.

Vägar mot Lund

269 kr
»Denna mycket gedigna och fascinerade redogörelse för framväxten av den medeltida staden Lund med uppförandet av katedralen i fokus, presenterar ny, intressant forskning om Lunds historia som ger belägg för att staden grundades redan under Harald Blåtands tid.« Bibliotekstjänst
Harald Blåtand och Lund, källsprång och lera, kloster och slavar, oxar och stenblock, domkyrkans bergarter och stadens planläggning med käppar och rännor är några av de många byggstenar som sammanfogar innehållet i boken Vägar mot Lund.

I denna antologi får vi till en början följa det lokala och internationella politiska spelet kring grundläggandet och utvecklingen av vad som blev det medeltida Danmarks ärkebiskopssäte och landets största myntort. Människorna, både de fria och de ofria, nås genom gravfynd, keramik och moderna analysmetoder.

Redaktörer och författare till antologin Vägar mot Lund är Maria Cinthio och Anders Ödman. Texter har även skrivits av Lone Mogensen och Ulf Sivhed.

Svensk historia

85 kr

Ett modernt enbandsverk om svensk historia! Olle Larsson och Andreas Marklund berättar engagerat och kunnigt om landets historia, och utgår från när Gustav Vasa tog makten år 1523, då det moderna Sverige grundas.

Sedan följer 500 år av utveckling: nya landskap tillkommer, gränserna öppnas för influenser utifrån, ett flöde av människor berikar landet. Författarna vågar ta steget fullt ut i sin moderna skildring. När blev Sverige Sverige? Varför känner vi oss som svenskar? Hur har man sett på svenskhet under seklernas gång?

Svensk historia innehåller dessutom informativa och underhållande faktarutor, samt nyritade kartor.

Ringens gåta

85 kr

Den sjätte delen i den populära romanserien Släkten! Den högt älskade författaren Elisabet Nemert tar nu över stafettpinnen med den fristående delen Ringens gåta.

Sommaren 1220 är den högättade änkan Kristina på väg hem till Bjälbo med sina tvillingar, Helena och Ragnar. När en grupp fientliga män oväntat dyker upp blir den lilla dottern vittne till hur modern träffas av en pil.

Helena flyr, och chocken leder till total minnesförlust. Det ska dröja många år innan hon återser sin familj. Istället växer hon upp i kloster, där omständigheterna får henne att förklä sig till pojke. Som vuxen blir hon därför bekväm med att röra sig både i männens och kvinnornas värld.

Ringens gåta är en gripande berättelse om grymhet och svek, om hungern efter makt, och om heder och lojalitet. Den handlar om hur ett löst sammanhållet rike under den mäktige Birger Jarl blir ett enat land.