Boktips, Författare

Bok om Vietnamkriget först ut i ny serie om krigens historia

När USA gick in i Vietnamkriget 1965 kablades bilder av strider, förstörelse och mänskligt lidande för första gången ut till miljontals TV-tittare. Militärhistorikern Marco Smedberg är en av Sveriges främsta kännare av Vietnamkriget. Nu kommer hans nya bok om konflikten – titeln är först ut i en ny planerad bokserie om krigshistoria. 

– Vår nya bokserie Krigens historia tar upp fascinerande händelser ur militärhistorien och presenterar dem i ett lätttillgängligt format. Marco Smedbergs bidrag om Vietnamkriget är en utmärkt sammanfattning av konflikten, som ger tydliga svar på vad som hände, och varför, säger Historiska Medias förlagschef Erik Osvalds. 

Marco Smedberg har tidigare skrivit ett flertal böcker om krigskonst och militär ledning. Som en av Sveriges främsta kännare av Vietnamkriget har han ett flertal gånger rest runt i de krigsdrabbade områdena och samtalat med personer som deltog i konflikten. 

– Vietnamkriget ställde USA:s väpnade styrkor inför en uppgift som de var oförmögna att lösa. Resultatet blev en fruktansvärd cocktail av misslyckade operationer, folkliga protester och mänskligt lidande, berättar Marco Smedberg och fortsätter:
– Min bok skildrar konflikten i dess helhet men har sin tyngdpunkt på de amerikanska insatserna 1965–1973. 

Läs mer om Vietnamkriget på denna länk!

Vietnamkriget

Marco Smedberg är militärhistoriker, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien och tidigare överstelöjtnant i pansartrupperna. Han har varit redaktör för tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonst och militär ledning. Delar av innehållet i hans nya bok har tidigare publicerats i boken Vietnamkrigen (2008), där författaren tog ett helhetsgrepp om konflikten.