Artiklar

Boston Tea Party – Gnistan som ledde till revolution

Boston Tea Party

I själva verket tillhörde kolonisterna i Nordamerika de minst beskattade brittiska undersåtarna överhuvudtaget, men likväl blev vreden över en skatt på te så stor att en uppretad skara den 16 december 1773 bordade skepp i Boston och vräkte lasten av te överbord. Händelsen, Boston Tea Party, gynnade inte kolonisternas rykte i England.

Under kvällen den 16 december hade ett femtiotal män, kanske fler, som på en signal tagit sig ombord på tre brittiska fartyg – Darthmouth, Eleanor och Beaver – som lagt till vid en av kajerna i Bostons hamn i väntan på att lossa sin värdefulla last. En större folksamling betraktade, och uppmuntrade, skådespelet från kajen. Nödtorftigt maskerade till indianer började de amerikanska patrioterna bryta upp de lådor med te som fanns i lastrummen.

Det nattliga arbetet gjordes på ett sätt som föreföll professionellt – det verkade som om det bakom mohawkutstyrseln fanns vana hamnarbetare – och när gryningen kom hade mer än fyrtiotusen kilo te dumpats överbord. Lasten som hamnat i vattnet var mycket dyrbar, men inget annat hade tagits eller förstörts.

Boston Tea Party var en helt och hållet politisk protest, riktad mot parlamentet i London och mot dess ensidigt beslutade beskattningsrätt över kolonierna och den särskilda skatt som lagts på införseln av te i syfte att gynna handelsbolaget East India Companys monopolställning. Det var början till ett uppror.

Istället för att förhandla reagerade de styrande i London med ett föraktfullt ursinne. Kolonierna – Massachusetts i första hand, men även de övriga – måste få veta sin plats. Bostons hamn sattes i blockad med ett krav på ekonomisk ersättning för allt det te som hävts i vattnet. Invånarna i Massachusetts straffades med hårda lagar som begränsade deras politiska självstyre samtidigt som de belades med nya skatter, pålagor och ekonomiska sanktioner, åtgärder som befanns så oacceptabla att de sammantaget kom att benämnas the intolerable acts. Missnöjet spred sig snabbt till de andra kolonierna och det ledde till en politisk samling med den första kontinentalkongressen som fattade ett beslut om en bojkott av all handel med Storbritannien.

Det var bara en tidsfråga innan den ekonomiska krigföringen skulle övergå i en militär konfrontation.