Artiklar, Boktips, Historiska händelser

Brexit – ett resultat av Storbritanniens historia?

Brexit
Nu rycker det dramatiska nyvalet i Storbritannien allt närmare. På torsdag går landets medborgare till val och allt handlar om en enda fråga: Brexit!

Vi har böckerna om Englands dramatiska historia. Om krigen och imperiet. Om regenter och premiärministrar. Om industrialismen och populärkulturen.

Brexit – en historisk tillbakablick

Den 23 juni 2016 stod det klart: britterna hade röstat för att lämna den europeiska unionen. Utträdet har sedan dess blivit framflyttat och fördröjt ett flertal gånger eftersom ett klart avtal har saknats. Den 22 oktober 2019 gav det brittiska parlamentet stöd för Boris Johnsons ”Brexit”-avtal, men tidsplanen godkändes inte. Ett utträde ur EU dröjer därför ytterligare. Storbritannien har världens ögon riktade mot sig och många undrar vad framtiden ska föra med sig. Därför väljer vi på Historiska Media att titta bakåt – på ett Storbritannien som även historiskt har valt att gå sin egen väg.

Brexit, som står för Britain och exit, är en av flera händelser där Storbritannien har vänt sig bort från övriga Europa. För att förstå den nuvarande situationen krävs en historisk tillbakablick.

Storbritannien blev en världsmakt under 1700-talet. Landet blev med sin marina flotta en militär supermakt och den engelska kronan koloniserade delar av Nordamerika. Så lades grunden för det brittiska imperiet. Storbritanniens strategiska satsning på sin marina militär och sina kolonier skiljde landet från övriga Europa.

Dick Harrison skriver i boken Englands historia II, att eftersom Storbritannien inte hade några egna territorier (förutom Storbritannien och Gibraltar) fokuserade den engelska kronan sina pengar och trupper mot gamla och nya kolonier. Till skillnad från övriga europeiska stormakter, likt Frankrike och Spanien, prioriterades inte det nationella försvaret för att riket skulle skyddas när konflikter uppstod i Europa. Storbritannien expanderade sitt territorium med hjälp av sin flotta och vann den koloniala kapplöpningen – riket vände sig bort från Europa mot resten av världen och blev ett imperium.

Under denna tid utvecklades även industrialismen i Storbritannien. Varför lades grunden till dagens samhällsekonomi här och inte i till exempel något av de andra europeiska länderna? I tidigare forskning har Storbritanniens marknadsekonomiska och demografiska förutsättningar lyfts fram, men även de vetenskapliga upptäckter som skedde.

Enligt Dick Harrison är det omöjligt att isolera en enskild huvudanledning till industrialismen. Klart är dock att denna samhällsutveckling är ännu ett exempel på hur britterna skapade ett samhälle som avvek från resten av världen. Mer om den komplexa utveckling som gjorde Storbritannien till ett imperium och lade grunden för dagens moderna samhälle går att läsa i Dick Harrisons bok Englands historia II.