Artiklar

Caligula

Caligula, skulptur i Louvern

Romarrikets tredje kejsare Caligula (12–41 e.Kr.) beskrivs som en ökänd tyrann och skildras ofta som grym med storhetsvansinne.

Gajus Julius Caesar Germanicus var 24 år gammal när han blev kejsare Caligula. Han föddes i Antium, dagens Anzio och hans mormor var dotter till romarrikets grundare Augustus. Namnet Caligula var ett smeknamn, som han fick vid två års ålder av en soldat som tjänstgjorde i hans pappa Germanicus soldattrupp. På svenska betyder hans smeknamn ”den lilla stöveln”.

En komplicerad familjehistoria

Under uppväxten var hans farbror Tiberius kejsare och styrde Rom efter Augustus. Vid sju års ålder dör pappa Germanicus. Det ryktades om att Tiberius mördat honom för att säkra sin makt. Caligulas mamma förvisades till en öde ö och hans två äldre bröder fängslas och dör sedan i fångenskap. Tillsammans med sina tre systrar hölls ”den lilla stöveln” som politisk gisslan hos Tiberius.

Men i Rom svängde det politiska stödet för Tiberius. Han blev mördad. Det var dags för nästa härskare att ta plats.

Den 16 mars år 37 utropades den 24-årige Caligula till kejsare över Romarriket. Hans härskartid blev kort men omtumlande.

Romarrikets tredje kejsare

Under de första sex månaderna var romarna hoppfulla: kunde Caligula regera över en ny romersk guldålder?

För regenten upphävde dödsdomar, han avskaffade skatter och gav allmänheten rätt att delta i val för att välja politiska ämbetsmän. Dessutom anordnades teaterföreställningar och gladiatorspel och Caligula färdigställde flera byggnadsprojekt som Tiberius pausat.

Men efter sex månader blev Caligula sjuk. Då förändrades allt.

Det är än idag oklart hur och varför han blev sjuk och på vilket sätt han detta påverkade hans psykiska hälsa. Men det är efter hans insjuknande som hans tyranni lär ha startat.

Forskare är än idag oense huruvida Caligula verkligen var en galen tyrann, eller om han endast var offer politisk smutskastning. Det finns källor som beskriver hans storhetsvansinne, grymhet, sexorgier, incest och galenskap. Att han ville betraktas som en gud. Han lär ha varit förälskad i sin syster Drusilla. När hon dog år 38 utropade han landssorg.

Caligula ville införa monarki likt den i det hellenistiska riket, vilket gick tvärt emot det romerska ideal som rådde efter kejsare Augustus. Hans strävan att göra Rom till en monarki motarbetades av senaten.

De mest utförliga dokumentation återfinns i romaren Suetonius och greken Dio Cassius skrifter. Den första skrev om kejsaren åttio år efter hans död, medan greken hundraåttio år efter hans död. Därför är många forskare osäkra på huruvida den ökände tyrannen verkligen var så grym som han skildras.

Under sina år som regent utsattes han för flera mordförsök. Han mördades år 41, 28 år gammal.

Du har väl inte missat Silverörnserien?