Artiklar

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie, 1965
Checkpoint Charlie är en av de mest berömda gränsövergångarna genom Berlinmuren. Inte bara skedde här flera berömda flyktförsök, utan även en av Kalla krigets väpnande konfrontationer.

Checkpoint Charlie under kalla kriget

Checkpoint Charlie låg på Friedrichstrasse i den amerikanska sektorn i Berlin. Övergången gränsade till den amerikanska sektorn i väst och den sovjetiska i öst. Namnet kommer från NATO:s fonetiska alfabet, där bokstaven C uttrycks som ”Charlie”. Innan Checkpoint Charlie etablerades, fanns redan två andra gränsövergångar: Helmstedt-Marienborn (Alpha) och Dreilinden-Drewitz (Bravo). Som tredje vaktplats fick alltså gränsövergången heta Charlie.

Checkpoint Charlie etablerades i augusti 1961, när Östtyskland byggde Berlinmuren för att hindra flyktförsök från öst till väst. Under åren 1949–61 flydde 2,7 miljoner människor genom Berlin till väst. Berlinmuren var 43,1 km lång och började att byggas den 13 augusti 1961. Muren renoverades flera gånger och blev även förstärkt med ännu en mur och med minfält, taggtråd. Mellan de två murarna stod bevakningstorn.

Men den amerikanska vaktstationen bestod bara av ett vakthus och några sandsäckar. Trots detta var stationen i bruk i tre decennier. Checkpoint Charlie var nämligen en speciell gränsövergång – det var endast via denna som turister, diplomater och militärpersonal från väst kunde ta sig in och ut från Östtyskland. Här skedde även flera fångbyten mellan öst och väst.

Checkpoint Charlie har gått till historien som platsen för flera berömda flyktförsök från öst. En lyckad flykt utfördes av fotografen Horst Beyer. Han hade anordnat en fotografering vid övergången och korsade gränsen när han låtsades att ta bilder. Inte konstigt att platsen varit central i många spionnoveller, som i romanen Octopussy om James Bond.

Checkpoint Charlie - Sovjetiska och amerikanska stridsvagnar vid gränsen 1961Det var även vid Checkpoint Charlie som en historisk kraftmätning mellan USA och Sovjetunionen skedde 1961.

Efter en diplomatisk eskalation bestämde sig USA för att visa sin militära kraft och placerade flera stridsvagnar vid gränsövergången. Som svar på tal agerade Sovjetunion genom att förstärka sin militära närvaro vid den Östtyska gränsen.

Under 16 timmar den 27 oktober stod de amerikanska och de sovjetiska stridsvagnarna på var sin sida om gränsen, med vapnen riktade mot varandra. USA:s president John F. Kennedy ska då ha kontaktat den sovjetiske ledaren Nikita Khrushchev. Läget lugnade ner sig och stridsvagnarna lämnade gränsen. Men under nästan ett dygn var resten av världen rädd för ett tredje världskrig.

Checkpoint Charlie efter Berlinmurens fall

Även om Berlinmuren föll den nionde november 1989, var Checkpoint Charlie en aktiv vaktstation i flera månader därefter. Efter sju månader hölls en ceremoni, i vilken diplomater från USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sovjetunionen närvarade, och vakthuset nedmonterades. Den 13 augusti 2000, på dagen 39 år sedan gränsövergången stängdes, invigdes en kopia av det vakthus som stod på platsen under kalla kriget. Idag är det många turister som besöker detta vakthus. Här finns även ett museum över Berlinmuren med bevarade bitar av den gamla muren.