Artiklar

Därför är Göta kanal världsberömd

Göta kanal - slussarna i Borenshult

Göta kanal är ett av Sveriges största byggnadsverk. Den 190 kilometer långa kanalen är ett välkänt turistmål och lockar årligen runt tre miljoner besökare från världen över.

Redan under 1500-talet presenterade biskopen Brask i Linköping ett förslag på en båtled som gjorde det möjligt att färdas tvärs över Sverige. Men bygget av Göta kanal påbörjades först 1810.

Projektet skedde under överseende av greven, sjömilitären och statsrådet Baltazar von Platen, Han hade 1806 publicerat sina idéer kring en samfärdsled mellan Vänern, Vättern och Östersjön i Afhandling om canaler genom Sverige. von Platens idéer blev grunden för bygget av Göta kanal.

Så byggdes Göta kanal

Den 12 april 1810 gav kung Gustav IV Adolf och svenska regeringen Baltazar von Platen i uppgift att bygga kanalen. Uppdraget skulle ske i samarbete med skotten och kanalbyggaren Thomas Telford, som under 1800-talet ansågs vara Europas främsta kanalbyggare. von Platen, som själv inte var ingenjör, hade redan 1806 upprättat kontakten med den berömde skotten. Telford kom till Sverige 1808 och arbetade tillsammans med von Platen med den rapport som låg till grund för kung Gustav IV Adolfs beslut att bygga kanalen.

Det kostade nio miljoner riksdaler att bygga kanalen, vilket idag motsvarar cirka 1,2 miljarder svenska kronor. Arbetskraften bestod av 58 000 soldater från 16 regementen. Därutöver arbetade även civilanställda och ryska krigsfångar från 1809 års krig mellan Sverige och Ryssland.

Det tog cirka sju miljoner dagsverken, beräknat på att var person arbetade 12 timmar per dag, för att färdigställa bygget. Ny teknik och verktyg importerade från England och flera brittiska arbetsledare anställdes för att överse arbetet. Grävningen utfördes framförallt för hand med hjälp av plåtskodda träspadar.

Kanalen färdigställs

Efter 22 år var bygget slutfört. Göta kanal invigdes den 26 september 1932 i Mem. Närvarade gjorde den svenska kungen Karl XIV Johan med familj. Men von Platen fick aldrig se kanalen färdigställas – han dog tre år innan bygget stod klart.

Göta kanal hade en viktig funktion som båtled under 1800-talet och den tidiga industrialismen i Sverige. Då färdades både passagerare och varor längs leden. Men snart överskuggades kanalen av den framväxande järnvägen.

Idag är Göta kanal en av Sveriges mest välkända turistdestinationer. Kanalen drivs av bolaget AB Göta kanalbolag, som ägs av svenska staten och har i uppdrag att bevara och utveckla kanalområdet.

För den som vill besöka en av Sveriges mest berömda byggnadsverk är Göta kanal öppen från maj till september. Den 190 kilometer långa kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken.

Göta kanal har 58 slussar och 87 km är grävd kanal. Båtleden går genom kommunerna Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Motala, Linköping, Norrköping och Söderköping. Med hjälp av förbindelsen Trollhätte kanal och via Göte älv sträcker sig Göta kanal 390 kilometer från Östersjön till Kattegatt.

Du kanske också är intresserad av...