Artiklar, Boktips

Gandhi och icke-våldsmetoderna

Gandhi
Mohandas Gandhi växte upp i hamnstaden Porbandar som yngste sonen till en from hinduisk mor och en far som var hög provinsämbetsman i Brittiska Indien. Efter ett arrangerat äktenskap när han var tretton år och svårigheter i högskolan reste han till England för att studera juridik. Han hade högtidligt lovat att inte röra alkohol, kvinnor eller kött medan han var där.

Under sina nästan tre år i England blev Gandhi en ledande medlem i London Vegetarian Society och träffade på så sätt olika idealister och reformivrare. Samtidigt odlade han sin passion för självförbättring genom inte särskilt framgångsrika försök att studera dans, lära sig spela fiol och tala inför publik. Han hade investerat i snobbiga kläder, bodde i ett litet hyresrum och räknade sina ekonomiska tillgångar varje kväll.

När Gandhi hade återvänt till Indien hade han svårt att hitta ett arbete. Han skrev under ett ettårskontrakt med en indisk advokatbyrå i Natalprovinsen i Sydafrika. Han skulle komma att tillbringa 21 år i Afrika och sedan sina sista 33 år i Indien.

Dagen efter att Gandhi hade kommit till Sydafrika beordrade en domare att han skulle ta av sig sin turban. Han vägrade lyda och lämnade rättssalen. En tidning skrev spydigt om incidenten och Gandhi publicerade snabbt ett svar: ”I England behåller indier alltid sin huvudbonad på vid mottagningar och bjudningar och engelska damer och herrar verkar uppskatta den vördnad vi därigenom visar.” Under de följande veckorna blev Gandhi förödmjukad på rasmässiga grunder ytterligare två gånger – avkastad från ett tåg och misshandlad ombord på en diligens. I båda fallen skrev han till respektive direktör och fick snabbt upprättelse. Hans skarpa reaktioner visar att han i motsats till vad som hävdas i många biografier ”hade med sig sin motståndsvilja när han kom till Sydafrika”.

Gandhi grundade inom kort Natal Indian Congress och förenade på så sätt indiska immigranter med olika religion och ur olika kaster i kampen mot allt strängare rasåtskillnadslagar. Ett avgörande ögonblick kom i Johannesburg 1906. På en teater ledde Gandhi en folksamling som lovade att med icke-våldsmetoder kämpa mot ny lagstiftning som innebar att alla indier skulle tvingas lämna fingeravtryck med tio fingrar. Hans tidning ordnade en tävling som gick ut på att hitta en bra beteckning för en sådan aktion. På så sätt myntades begreppet satyagraha, ”att hålla fast vid sanningen”.

Det var också i Sydafrika Gandhi grundade sina första två utopiskt präglade bosättningar, Fenix och farmen Tolstoj. Hans fru, söner och släktingar mötte där lokala och utländska volontärer och tillsammans fyllde de sina liv med arbete, gemensamma måltider, kyskt leverne, bön och politiskt engagemang. Gandhi var också duktig på att vårda sitt rykte: när den förste som skrev hans biografi höjde honom till skyarna köpte han hela förstaupplagan och spred den till viktiga personer i England och Indien.

Gandhi flyttade tillbaka till Indien 1914. Inom ett par år hade han blivit ledare för självständighetsrörelsen, som startade en kampanj som gick ut på icke-samarbete och bojkott av brittiska varor. Under sina sista månader i Sydafrika hade han lett strejkande arbetare som levde under slavliknande förhållanden och började klä sig som de fattiga för att visa sin solidaritet: han gick barhuvad och i enkla sandaler och skynken.

Bland andra massaktioner byggda på icke-våld kan nämnas den stora saltmarschen 1930 och kampanjen under parollen ”Lämna Indien nu” 1942. Vid sidan av dessa stora satsningar arbetade Gandhi med att stärka indiernas oavhängighet, moraliskt och praktiskt, under britternas styre. Han var även mycket upptagen av tankar om att behärska sina drifter och hade redan i Sydafrika bestämt sig för sexuell avhållsamhet. Efter sin frus död satte han sitt löfte på prov genom att regelbundet sova naken bredvid unga kvinnor som var hans meningsfränder – en vana som ifrågasattes av många och ledde till att några av hans närmaste medarbetare lämnade honom.

Gandhi gav ytterst motvilligt sitt stöd till delningen av Indien 1947 då Pakistan blev en egen, muslimsk stat. Han ansågs dock alltför tolerant mot muslimerna och mördades i januari 1948 av en hinduextremist, under en nattlig promenad i New Dehli.

Gandhi nominerades flera gånger till Nobels fredspris men fick det aldrig. En ledande medlem i den norska Nobelkommittén skrev en gång: ”Han är otvivelaktigt en godhjärtad, ädel och asketisk person … Han är ofta en kristusfigur, men sedan blir han plötsligt en vanlig politiker.”

Texten är ett nedkortat utdrag från...

101 historiska hjältar

Våra Print on Demand-titlar är för närvarande pausade, och planeras återkomma i maj.
Äntligen en ny del i vår populära 101 historiska…-serie! Denna gång är det 101 hjältar som skildras på ett fascinerande, lättfattligt och lärorikt vis.

Vi känner alla till namn som Gandhi och Raoul Wallenberg. Men har du hört talas om Wesley Autrey, byggnadsarbetaren som en dag kastade sig framför tåget för att rädda en okänd mans liv? Eller journalisten och samhällskritikern Amira Hass, som flyttade från Israel till Västbanken för att rapportera om och dela de ockuperade palestiniernas vardag. Vad har dessa människor gemensamt med franska flyktingsmugglare under andra världskriget och medborgarrättskämpar i amerikanska Södern? Alla har de valt att med det egna livet som insats ta ställning för det man anser är viktigt och rätt. Alla är de hjältar.

101 historiska hjältar är Ola Larsmos och Brian Palmers engagerade och dramatiska porträtt av etthundraen hjältar som kämpat för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter runtom i världen.

Du kanske också är intresserad av...

Motstånd

Våra Print on Demand-titlar är för närvarande pausade, och planeras återkomma i maj.
Björn Kumm har under sina många verksamma år rapporterat om politiskt motstånd. Vi känner till de motståndsrörelser som kämpade under andra världskriget i våra grannländer Danmark och Norge. Men en liknande kamp har förts på många andra ställen under lång tid.

Motstånd handlar ofta om de maktlösas kamp. Hur ska man mobilisera de mycket svaga och de allra fattigaste mot en övermakt som kontrollerar stat och militär? Trots allt har många motståndsrörelser segrat, ibland utan att tillgripa våld. Hur har det gått till? Och vad händer när motstånd krossas?

Björn Kumm berättar nu initierat om alla de motståndsrörelser som kämpar mot första och andra världskrigets segrarmakter. Motstånd är en angelägen och fängslande skildring som behövs för att förstå dagens ofta obegripliga konflikter.

Indiens historia

85 kr
Indiens historia är dramatisk, myllrande, färgstark och helt olik vår egen. Redan för 400 år sedan var mogulriket en av världens rikaste stormakter som byggde eviga monument som Taj Mahal och Röda fortet i Delhi. Men Sören Wibeck startar långt dessförinnan, när han kunnigt och personligt skildrar landets utveckling från 3000-talet f. Kr. fram till idag.

Religionernas utveckling, de stora politiska skeendena, kolonialtiden, självständighetsrörelsen och kastväsendet är några av de ämnen som vi lär känna på vägen fram till dagens Indien, som präglas av både stark ekonomisk tillväxt och fattigdom.

Sören Wibeck (1951-2012) var en välkänd radioröst från P1:s Människor och tro. Han var även en van världsresenär, som tillbringade långa perioder i Indien. Sören Wibeck har skrivit en mängd böcker inom religion och historia, däribland Religionernas historia (2003) och Ett land två folk. Israel-Palestina-konfliktens historia (2009).