Författare

Hallå där, Anders Johnson! Högaktuell med Svenska industrisnillen.

Hallå där, Anders Johnson!

Hallå där, Anders Johnson! Högaktuell med Svenska industrisnillen, en historisk och sammanfattande skildring av ett urval av våra främsta uppfinnare och entreprenörer.

Det här är en engagerande och läsvärd bok om ett urval personer som tog Sverige från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av världens rikaste. Hur kom du på idén?

– Jag har skrivit flera böcker som berör den snabba ekonomiska utvecklingen under halvseklet före första världskriget, bland annat biografier över Gustaf Dalén och Gustaf de Laval. Jag tyckte var intressant att beskriva sambandet mellan den politiska och sociala utvecklingen och alla de ”snilleföretag” som då uppstod.

Vilka samhälleliga förändringar skapade de gynnsamma förutsättningarna som industrisnillena behövde för att utveckla sina innovationer?

– Näringsfriheten var viktig, men även förbättrade kommunikationer, bättre undervisningssystem, en effektivare offentlig förvaltning och flera välfärdsreformer.

Finns det någon svensk uppfinnare eller entreprenör från historien som inspirerar dig lite extra?

– Carl Edvard Johansson i Eskilstuna – allmänt kallad ”Mått-Johansson”. Han ägnade hela sin uppfinnargärning åt en enda sak, precisionsmätning, och skapade en revolutionerande måttsats som gjorde att verkstäder kunde tillverka komponenter med extremt hög noggrannhet. Det har sagts att hans insats för verkstadsindustrin i världen var lika viktig som Johan Gutenbergs för trycktekniken.

Du har skrivit eller medverkat i skapandet av över 150 böcker. Vad betyder just den här boken för dig?

– Den innebär framför allt att jag har kunnat ge en sammanfattande skildring – men med många roliga detaljer – av ett viktigt skede i Sveriges historia.

Svenska industrisnillen

239 kr
  • Engagerande och kunnigt om några av våra främsta industrisnillen
  • Personerna som lade grunden till svenska företag och svensk välfärd
  • Författaren är en erfaren skribent om näringsliv och ekonomisk historia

Klimat för snilleblixtar

I slutet av 1860-talet hörde Sverige till de fattigaste länderna i Europa och landet drabbades hårt av missväxt under flera år. Men på hundra år växte sedan BNP per capita snabbare i Sverige än i något annat land i världen (med undantag för Japan) – så pass mycket att Sverige på 1970-talet hade blivit ett av världens rikaste länder. Vad låg bakom utvecklingen?

Förklaringen stavas ”Entreprenörernas halvsekel” – en guldålder för svenska entreprenörer och uppfinnare. Vid tiden omkring förra sekelskiftet framträdde en rad industrisnillen som kom att forma svensk historia. Alfred Nobel revolutionerade sprängtekniken. Lars Magnus Ericsson konstruerade förnämliga telefonsystem. Gustaf Dalén skapade geniala ljusfyrar. Sven Wingquist uppfann ett världs­ledande kullager.

Hur kom det sig att dessa snillen – och många fler – under just den här perioden lyckades göra banbrytande insatser som lade grunden till framgångsrika industrier? Vilken roll spelade politiska reformer, internationell migration, framväxande folkrörelser – och på vilket sätt samverkade allt detta med uppfinnarnas egna livshistorier?

Med smittande intresse för ekonomisk historia presenterar författaren Anders Johnson ett tjugotal svenska industrisnillen och ger en bakgrund till det gynnsamma klimat som skapades under fem ton­givande decennier, mellan näringsfrihetens införande 1864 och första världskrigets utbrott 1914.