Författare

Hallå där, Anna Larsdotter! Aktuell med Glömda soldater.

I Glömda soldater berättar du om alla olika roller som kvinnorna hade i andra världskriget – från piloter och prickskyttar till sjuksköterskor och partisaner. Det är en historia som inte riktigt har skrivits på svenska tidigare. Hur har du gått tillväga för att finna de här kvinnornas berättelser?

– Det sägs ofta att kvinnors historia är dold och svåråtkomlig, men ofta handlar det bara om att anstränga sig lite extra. Jag har först och främst läst en massa: biografier, memoarer och dagböcker. Sedan har jag även intervjuat ett par veteraner, bland andra en amerikansk sjuksköterska som tjänstgjorde på ”den glömda fronten” i Indien och Burma.

Du har tidigare skrivit Kvinnor i strid, som handlar om kvinnornas roller i krig från 1600-talet till Vietnam. Glömda soldater har fokus på andra världskriget. Du driver Instagramkontot @warladies som handlar om samma ämne. Hur uppstod din fascination för kvinnor i krig?

– Jag har alltid tyckt att det är intressant och viktigt att försöka förstå krig – få andra verksamheter har ju präglat historien lika mycket. Kvinnor har haft viktiga roller där, och jag har velat veta mer om dem. Framförallt har de frivilligt tagit på sig krigsuppdrag till skillnad från männen som ofta haft ett både faktiskt och kulturellt tvång. När man börjar se på ämnet på det sättet så blir det bara större och större…

Vad kan vi lära oss av att ta del av den här ”nya” sidan av andra världskriget?

– Att krig inte alltid ser inte ut som vi tänkt oss – idén om den där tydliga fronten där män slåss mot män har inte så mycket med verkligheten att göra. På alla fronter fanns kvinnor med. Vi kan se att deras uppdrag skilde sig åt beroende på vilken nation och ideologi de representerade men också att de hade många gemensamma erfarenheter.

Sist men inte minst, vem tycker du borde läsa Glömda soldater?

– Traditionellt sett brukar det vara män som läser militärhistoria, men min bok är ingen klassisk sådan. Min strävan har varit att försöka komma nära människorna som deltog i kriget, skildra konflikten genom deras medvetanden. Visa på andra perspektiv. Jag blir jätteglad om kvinnor läser den och börjar fundera över vår roll i krig – även i framtiden.

Glömda soldater

269 kr
  • Andra världskriget med fokus på kvinnorna – soldater, agenter, prickskyttar, lottor, piloter, tolkar…
  • Herstory när den är som bäst!

Under andra världskriget fanns kvinnorna med på alla fronter – som sjuksköterskor, piloter, prickskyttar, partisaner, agenter, kökspersonal, luftvärnssoldater, signalister och tolkar. Ändå lyser de med sin frånvaro i de flesta av de böcker som skrivits om konflikten.

Kvinnornas drivkrafter var pliktkänsla och patriotism, men också en längtan efter frihet och att spränga de gränser som tidens kvinnoroll satte upp. Fördomar och diskriminering följde dem, liksom beundran och tacksamhet. Äventyr och kamratskap har stannat kvar i minnet hos många.

I Anna Larsdotters bok Glömda soldater får vi för första gången på svenska följa en grupp kvinnor på uppdrag i andra världskrigets Europa, USA och Asien. Däribland sjuksköterskan Thelma Sanders, kantinlottan Maija Kitunen, prickskytten Roza Sjanina, motståndskvinnan Hedda Lundh och luftvärnsofficeren Mary Churchill. Ett par av veteranerna har intervjuats av författaren, vissa har lämnat dagböcker och memoarer efter sig, medan andra har fått sina liv beskrivna i biografier. Vi möter dem mitt i deras uppdrag, på plats i krigets verklighet. Utan deras berättelser är historien om andra världskriget inte fullständig.

Visa mer

Anna Larsdotter är frilansjournalist och författare. Hon har under många år varit verksam som både redaktör och skribent på tidskrifter som Militär Historia och Populär historia.

Följ gärna Anna Larsdotters populära instagramkonto @warladies

Anna Larsdotters böcker

Anna Larsdotters hemsida

Sagt om boken:

»Genom historisk källforskning, litterärt välgestaltade och dramatiskt medryckande ögonblicksbilder av kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund och politiska övertygelser lyckas Larsdotter belysa en del av andra världskriget som fram tills nu inte funnits skildrad på svenska. Betyg: 5 av 5 – briljant.« BTJ