Förlaget

Hallå där, Mari Larsson! Aktuell med Anne Frank-biografin Jag vill inte ha levt förgäves

Du har skrivit den första svenska boken någonsin om Anne Frank. Vad är det som fascinerar dig med hennes berättelse?
— Många saker, bland annat att Anne var så duktig på att skriva och själv hade som mål att ge ut sin dagbok efter kriget, som ett vittnesmål till eftervärlden. Att hennes dagböcker räddades är verkligen otroligt! Dessutom klamrade sig Anne hela tiden fast vid hoppet, hon var en optimistisk natur även om hon absolut inte var naiv. Hon drömde om en bättre värld efter kriget, där hon skulle kunna göra skillnad. Sen att tänka sig in i hur det var att leva gömd i mer än två år, att inte kunna gå ut, inte kunna prata när man vill eller ens spola på toaletten, det är oerhört starkt. Hur stod dessa människor ut? Vad höll dem uppe?

Du har även utbildat dig vid Författarhögskolan i Lund. Var målet alltid att skriva om just Anne Frank, eller har du andra historier och människoöden som du vill berätta om?
— Jag har alltid velat skriva en bok om Anne Frank, men jag har bara skrivit skönlitterärt förut, främst prosatexter. På Författarhögskolan skrev jag på en roman som handlade om en flicka under Förintelsen och jag har en annan roman på gång som jag gärna skulle vilja skriva färdigt framöver.

Vad var det svåraste under arbetet med boken?
— Det svåraste var att välja ut vad som skulle tas med och vad som skulle utelämnas, hur djupt jag skulle gå i detaljer och skeenden. Det har redan skrivits enormt mycket om Anne Frank och jag ville ge läsaren något nytt. Det var även svårt att sätta punkt. Jag har hållit på med boken i så många år och ville inte riktigt släppa den ifrån mig.

Du har även varit i kontakt med en av Anne Franks äldsta barndomsvänner, som idag är 92 år och bosatt i Israel. Berätta om den upplevelsen!
— Det var fantastiskt att få tala med en person som stått Anne och hennes familj så nära. Hannah Pick-Goslar, som hon heter, lärde känna Anne som fyraåring och de två höll ihop tills Anne gick under jorden. Men som genom ett mirakel träffades de båda flickorna igen i koncentrationslägret Bergen-Belsen och Hannah var en av de sista som talade med Anne före hennes död på våren 1945. Hannah behöll dock en nära och varm relation till Annes far. Att få ta del av Hannahs minnesbilder av Anne och familjen Frank var stort och har tillfört mycket till boken.

Vad tror du det är som gör Anne Franks dagbok så speciell?
— Att den är så allmänmänsklig, den talar till en mycket bred publik, båda unga och vuxna. Den beskriver hur det är att växa upp, att finna sin egen plats i världen. Dagboken skrevs under extrema omständigheter och den kan lära oss alla mycket om vad diskriminering och hat kan leda till, men Anne själv talade aldrig om hat i dagboken. Istället höll hon fast vid hoppet och trodde på en bättre framtid.

Hur ser du på den kunskap som unga idag får/har tillgång till om Förintelsen? Är den tillräcklig eller vad kan man göra mer/annorlunda?
— Många har inte en heltäckande bild av Förintelsen, i synnerhet inte hur den kunde genomföras och hur den gjordes möjlig. Därför tror jag att det är oerhört viktigt att unga människor får lära sig mer om hur nazismen växte fram, hur Tyskland såg ut vid den här tiden och processen bakom. Det var miljoner människor som röstade fram nazisterna, som trodde på dem och hyllade dem. De var inte ovetande om nazisternas politk, om deras hat mot judar och andra oönskade grupper. Och omvärlden visste också vad som skedde. Efter Novemberpogromen 1938 stod det klart hur judarna behandlades i Tyskland och det annekterade Österrike, ändå ingrep inte omvärlden.

När du som tonåring först läste Anne Franks dagbok, kunde du enkelt identifiera dig med Anne, trots avståndet i tid och rum och vitt skilda livsöden. På vilket sätt kunde du det?
— Jag kände igen mig oerhört mycket i Annes personlighet, i hennes åsikter och känslor. Hennes tankar om att växa upp, kroppens förändring, relationen med föräldrarna och systern, förälskelse, religion, att vara en känslig person med mycket åsikter som inte alltid uppskattas av andra. Det var som om jag själv hade skrivit mycket av det hon skrev och på så sätt blev Anne som en nära vän för mig. Men den extrema situation som hon befann sig i och det faktum att hon blivit mördad i Förintelsen blev ett slags trauma hos mig. Hur kunde det ha skett?

Din bok är en biografi över en historisk person och en skildring av en historisk händelse. Varför är den så angelägen och aktuell just idag?
— Historien återupprepar sig aldrig exakt, men det finns många likheter mellan dåtid och nutid. Genom att förstå vår historia kan vi dra lärdomar och agera på ett bättre sätt i vår egen tid. Idag tror jag t.ex inte att många vet att nazisterna kom till makten i demokratiska val och att det var en långdragen process. I tider av oro, ökade klyftor och ekonomisk instabilitet är det alltid lättare för radikala och odemokratiska krafter att komma till makten.

Vem ska läsa din bok?
— Min bok riktar sig till vuxna och unga vuxna, både till den som redan kan en del om andra världskriget och Förintelsen och den som inte har några förkunskaper. Jag har velat berätta historien på ett så tillgängligt och berörande sätt som möjligt och hoppas att många ska kunna ta till sig berättelsen.

Jag vill inte ha levt förgäves berättar om flickan Anne Franks korta, men händelserika liv. Anne Frank har kallats för Hitlers mest berömda offer och hennes dagbok är den mest lästa boken om förintelsen. Men vem var egentligen Anne Frank, hur tedde sig hennes liv före och under andra världskriget och hur har hon kommit att bli så berömd?

Denna bok berättar på ett levande och lättillgängligt sätt om Anne Franks liv, om flykten från Tyskland när Adolf Hitler tog makten, om uppväxten i Amsterdam och det ständiga hotet från nazisterna, om hur Förintelsen tog form, om tillvaron i det trånga, instängda gömstället och om Annes sista lidande och död i koncentrationslägren, men också om hennes fars kamp för att publicera dagboken och ge sin dotter en röst i världen.

För första gången någonsin har en svensk författare skrivit en bok om Anne Frank och hennes historia. Författaren har haft personlig kontakt med Anne Franks närmaste barndomsvän, vilket ger berättelsen en helt unik, personlig vinkel.