Författare

Hallå där, Peter Sandberg! Aktuell med Svensk bryggerihistoria.

Svensk bryggerihistoria - Peter Sandberg

Hur kommer det sig att du halkade in på bryggerinäringen som ämne, hur började det intresset?

Det var när jag skulle skriva min C-uppsats i ekonomisk historia. Jag var intresserad av karteller och företagskoncentration inom näringslivet, något som tidigt karaktäriserade bryggerinäringen. Det blev en bra uppsats som ledde fram till att jag doktorerade i ämnet.

Hur har du gått till väga för att samla materialet till den här boken? Har det varit svårt att få bryggerierna att öppna sina arkiv och bidra med material?

Jag har själv forskat en hel del. Den stora arkivbildaren är Carlsberg Sverige och de var snabba med att ge tillstånd. Sedan finns det en hel del material på Riksarkivet. När jag forskade i ämnet var det mycket enkelt att finna materialet, men idag är det lite mer ”byråkratiskt”. Sedan har jag gjort många djupintervjuer med personer inom branschen. Men den senare perioden (efter 1980) har det inte gjorts någon grundforskning om. Det återstår att se hur källmaterialet kommer att se ut när man vill forska om mikrobryggerierna. Men där får andra personer ta över.

Vilken slags öl föredrar du själv?

Enkelt – en traditionell väl humlad engelsk ale, en tjeckisk pilsner eller en tysk hell bier.

Mikrobryggerier har blivit allt trendigare på senare år. Ser du några liknelser mellan dagens mikrobryggerier och 1800-talets småbryggerier?

– Egentligen inte. De tidiga hantverksbryggerierna som var verksamma innan branschen industrialiserades var hårt reglerade och de var anslutna till de lokala skråna. Någon konkurrens fanns egentligen inte. Dessutom behövde de inte konkurrera med de stora bryggerierna som växte fram först efter mitten av 1800-talet.

Sist men inte minst, vem tycker du borde läsa Svensk bryggerihistoria?

– De som är intresserade av svensk historia: om företag, folkrörelser och hur politiken formar förutsättningar för näringslivet och vår alkoholkultur. Sedan tycker jag att de som är intresserade av öl säkert kan få en aha-upplevelse när de får läsa om varför den svenska bryggerinäringen ser ut som den gör idag. Läsaren får ett historiskt perspektiv!

Svensk bryggerihistoria

259 kr
När den bayerska lagerölen kom till Sverige vid mitten av 1800-talet blev den snabbt populär. Svenskarnas efterfrågan på öl växte i takt med industrialiseringen. Små bayerska bryggerier etablerades över hela landet – och snart hårdnade konkurrensen om vem som skulle släcka arbetarnas tröst.

Samtidigt mobiliserade nykterhetsrörelsen ett allt kraftigare motstånd mot rusdrycker. Under 1900-talet fick bryggerinäringen först navigera genom snåriga regleringar, och senare uppleva mellanölets uppgång och fall. Genom uppköp och sammanslagningar under några dramatiska årtionden i mitten av 1900-talet blev bryggeridöden ett faktum och branschen stöptes om på ett radikalt sätt.

Peter Sandberg, doktor i ekonomisk historia med bryggerinäringen som specialområde, berättar i Svensk bryggerihistoria om den spännande resan från ölhantverk till storskalig industri. En resa som präglats av konkurrens, karteller och koncentration – men som också har lett fram till dagens växande flora av mikrobryggerier och en mer mångfacetterad ölkultur.