Förlaget

Historiska Media 25 år – Erik Osvalds berättelse

VD och Förlagschef Erik Osvalds

Det var en sen eftermiddag i april 1995. Tillsammans med min gode vän och kollega Björn Andersson hade jag burit in en låda med böcker som levererats från det lokala tryckeriet i Lund. Vi öppnade lådan och förväntansfulla tog vi fram varsitt exemplar av boken Svenska knektar, skriven av Lars Ericsson Wolke. Det luktade på det där speciella sättet som bara nytryckta böcker kan dofta. Det var då, denna vårdag, som berättelsen om bokförlaget Historiska Media tog sin början.

Under några år hade vi gett ut tidskriften Populär Historia men 1995 var vi oss redo att bredda verksamheten och även publicera böcker. Vad var väl enklare än att vända oss till de skribenter som redan skrev i magasinet?

Sedan dess har 25 år passerat och vi ser tillbaka på en fantastisk tid. Historien om dessa år skulle kunna bli en diger lista över antalet utgivna titlar (cirka 1100!) eller en storslagen presentation över alla de ämnesområden som våra böcker täckt.

Vi skulle också kunna nämna att förlaget har bytt lokaler några gånger: från ett par slitna rum i bottenvåningen av sjuvåningshuset på Sunnanväg, via ett gathus på Tomegapsgatan och en ståtlig paradvåning på Bredgatan, till våra nuvarande vackra lokaler på Bantorget. Allt i Lund givetvis.

Låt mig bara konstatera att det har varit en oerhört spännande tid med kunniga författare, engagerade medarbetare och en allt större läsekrets.

På senare år har vi breddat vår utgivning. Traditionella böcker inom sakprosa kompletteras nu av korta och väldigt uppskattade böcker i serierna Världens dramatiska historia och Sveriges dramatiska historia. Dessutom har vi numera en bred utgivning av romaner som vi är både glada och stolta över.

Och vid sidan av den traditionella utgivningen av tryckta böcker ökar vår digitala närvaro och utgivning. Vi gläds åt en diger utgivning av ljudböcker samt producerar två populära podcasts: Historia Nu och Militärhistoriepodden.

Så välkommen att följa med oss i många år framöver. I det format du vill och vid den tidpunkt som passar dig bäst!

 

Erik Osvalds

Erik Osvalds