Förlaget

Historiska Media får ny VD och förlagschef

Christina Haugen och Lena Amurén
Bokförlaget Historiska Media har de senaste åren genomgått en snabb utveckling. Nu höjer vi tempot ytterligare och genomför därför förändringar i organisationen. Erik Osvalds slutar som VD/förlagschef. Christina Haugen tar över som VD och Lena Amurén blir förlagschef.

Förändringarna sker i ett läge då förlaget befinner sig i en mycket dynamisk utveckling och träder i kraft den 1 september.

– Vi har en genomtänkt struktur, en solid ekonomi och en fantastisk personal, konstaterar Erik Osvalds. Då är det rätt tid att lämna över ytterligare ansvar till Christina och Lena, som ligger bakom många av de framgångsrika satsningar vi lanserat på senare tid.

– Jag kommer att finns kvar i verksamheten, som styrelsens ordförande och som delaktig i utvecklingen av nya projekt.

Historiska Media har i dag en utgivning som omfattar ca 80 nyheter per år. Förlaget har en framträdande utgivning av både sakprosa och romaner inom alla tekniska format. Sedan 2018 driver förlaget även podcasts och når med dessa en stor publik.

Christina Haugen fortsätter som marknadschef vid sidan av sitt nya uppdrag som VD.

– Efter många år i verksamheten känns den här förändringen som ett mycket spännande nästa steg, säger Christina Haugen. Jag blir i högsta grad en operativ VD men marknadsmänniskan i mig har alltid tentaklerna riktade utåt för att snabbt kunna anpassa förlagets utgivning till nya format. De senaste årens digitalisering har hittills bara gett oss en försmak på alla de möjligheter vi kan jobba vidare med.

I sin roll som förlagschef breddar och fördjupar Lena Amurén den långa erfarenhet hon har i branschen som förläggare.

– Mitt fokus är att stärka vår publicistiska profil inom både sakprosa och skönlitterär utgivning. Jag vill framhålla vikten av gediget redaktionellt förlagsarbete, något som blir allt viktigare i den snabbrörliga tid som vi lever i. Jag ser fram emot ett fortsatt konstruktivt och inspirerande samarbete med våra fantastiska författare.

Historiska Media bildades 1991. Idag har förlaget nio anställda, och sitter i vackra lokaler i centrala Lund. I samband med organisationsförändringen kommer förlaget att rekrytera en ny försäljningsansvarig.