Författare

Intervju med Ingmar Karlsson

Ingmar Karlsson

Hallå där, Ingmar Karlsson!

Författaren och tidigare diplomaten Ingmar Karlsson har under senare år skrivit ett flertal uppmärksammade böcker om Mellanösterns historia. Våren 2018 är han aktuell med boken De små folkens historia som skildrar Europas minoriteter. Vi passade på att ställa några frågor till Ingmar om den nya boken! 

Hur kom det sig att du ville skriva en bok om Europas minoriteter? 

– Det är ett gammalt intresse som jag har kunnat odla under mina 40 år på UD, där jag ofta sysslat med minoritetsfrågor. Det är ett ämne som dessutom har blivit alltmer aktuellt, vilket till exempel folkomröstningen i Katalonien om självständighet och regionalvalen på Korsika om utökat självstyre visar. Globaliseringen ses av många som ett hot mot nationalstaterna, vilket leder till ett sökande efter andra och mer lokala identiteter.

Hur definieras en minoritet? 

– Det finns inga fastskrivna kriterier, men karaktäristiskt för de folk jag beskriver är ett gemensamt språk, religiös tillhörighet och ett geografiskt läge som gjort det lättare att behålla särarten.

Är det något folkslag som du tycker har en extra intressant historia? Och varför? 

– En minoritet som jag känner lite extra för är karaimerna, som är ett turkfolk i Litauen, Polen och Ukraina. Det är en liten grupp som sedan 1300-talet lyckats behålla sitt språk och sin särpräglade religion i ett område som varit utsatt för så många krig och gränsändringar.

I boken avhandlas kända namn som Andy Warhol, Donald Tusk, Napoleon Bonaparte och Mata Hari. Vilka folkslag kopplas de till och hur präglade det dem i deras liv?

– Warhol hänvisade ofta till sin rutenska identitet- ”Jag kommer från ingenstans”. Tusk framträder ofta i kasjubiska sammanhang i Polen vilket nog retar polska nationalister och kan vara en förklaring till att Polen var det enda land som röstade nej när han valdes till EU-kommissionens ordförande. Napoleon förträngde däremot att han var korsikan och ändrade stavningen av sitt namn. Så vitt jag vet framhävde aldrig Mata Hari att hon var frisiska. I dag pågår emellertid en stor utställning om henne i hennes hemstad Leeuwarden.

På bokens omslag syns ett urval flaggor – vilka minoriteter är det som flaggar med dessa? 

– Från vänster till höger i övre raden: den rutenska flaggan, kanalön Guernsey och Bretagne. I den nedre raden syns: livernas flagga, den korsikanska och frisernas flagga.

Vem tycker du ska läsa din bok? 

– Den som är intresserad av europeisk historia kan i min bok så att säga läsa den underifrån och få ett nytt perspektiv. Den språkintresserade får inblick i språk som tidigare var okända, den som gärna reser får tips om okända men närliggande intressanta resmål. Den som tyckt att talet om att Europas styrka ligger i dess mångfald är politisk retorik kommer förhoppningsvis på nya tankar.

De små folkens historia

85 kr
»Ingmar Karlsson är en sällsynt skicklig berättare, som på ett pedagogiskt och inspirerande sätt levererar historiska exposéer, politiska problemställningar och etnografisk kuriosa … Ingmar Karlssons innehållsrika bok ger en viktig påminnelse om minoritetsfolkens hemortsrätt.« Göteborgs-Posten

Allt fler minoriteter kräver sin rätt. Ny och högaktuell bok av Ingmar Karlsson!

Globalisering och digitalisering har ibland setts som ett hot mot Europas minoritetsfolk. Men denna utveckling har paradoxalt nog även haft stora effekter på gruppernas möjligheter att göra sina röster hörda. På senare år har minoritetskulturer fått ökad uppmärksamhet. I De små folkens historia berättar Ingmar Karlsson kunnigt och kåserande om olika minoriteters spännande historia. Visste du till exempel att Andy Warhol var ruten? Eller att Donald Tusk är kasjub?

I sin bok De små folkens historia: Minoriteter i Europa berättar Ingmar Karlsson kunnigt och kåserande om några av Europas mer okända minoritetsfolk. Här står deras historia i centrum deras språk, kultur och livaktighet i dagens moderna Europa. Med sinne för detaljer och stor kunskap om helheten skildrar Ingmar Karlsson denna rika flora av folk.

Ingmar Karlsson har skrivit många kritikerrosade böcker om Europa och Mellanöstern. Bördig från Småland har han som diplomat varit bosatt i ett flertal länder, däribland Kina, Turkiet och Tyskland. Han är numera bosatt i Lund.

För sitt författarskap har han bland annat erhållit Smålands Akademis Dag Hammarskjöldpris, Sydsvenska Dagbladets Europapris samt två hedersdoktorat.