Boktips, Författare, Förlaget, Historiska händelser

K-G Bergström bokdebuterar med historisk skildring av övre Norrland

Han är tidigare politisk kommentator, utrikeskorrespondent och programledare på SVT. Vid 74 års ålder debuterar K-G Bergström nu som författare med en bok som inte har några beröringspunkter med hans yrkesverksamma liv. I Nöd och död. Den ryska ockupationen i norr 1809 skildrar han den bortglömda historien om när delar av Sverige senast ockuperades.

– Att debutera vid 74 års ålder kan förefalla märkligt, men det är en gammal dröm som går i uppfyllelse. Jag är i grunden utbildad adjunkt med historia som huvudämne, och redan under min studietid irriterade jag mig på att ockupationen fick så litet utrymme – om ens något – i läroböckerna i historia på högstadiet och gymnasiet, säger K-G Bergström.

I boken Nöd och död. Den ryska ockupationen i norr 1809 skildrar han kunnigt och fängslande hur ryska trupper invaderade svenskt fastland våren 1809. Det var en dramatisk och orolig tid i Sverige och den svaga svenska armén i Kalix tvingades kapitulera, vilket blev starten för den ryska ockupationen i Norr- och Västerbotten. För civilbefolkningen blev 1809 ett nödens och dödens år. Sjukdomar, fattigdom och svält drabbade en stor del av befolkningen.

– Dessa händelser skulle med största sannolikhet inte förblivit lika okända om de utspelat sig i exempelvis Skåne. Övre Norrland får av olika skäl inte den plats det förtjänar i media och historieskrivningen, slår K-G Bergström fast.

K-G Bergström växte själv upp i den lilla bondbyn Ryssbält utanför Kalix under mycket knappa förhållanden. Hans personliga koppling till ockupationsområdet skänker en extra tyngd till bokens gripande innehåll.

Köp boken här för endast 219:-

Nöd och Död