Artiklar

Kallas Kristian Tyrann för ”den gode” i Danmark?

1397 ingicks den så kallade Kalmarunionen, som var ett förbund mellan Danmark, Sverige och Norge. Ganska snart uppstod slitningar. Olika svenska grupperingar såg unionen som ett sätt för danskarna att ta kontroll över Sverige och flera uppror bröt ut.

Sedan Kristian II blivit kung i Danmark och Norge 1513 eskalerade motståndet. Kristian svarade med att invadera Sverige och lyckades efter hårda strider krossa sina fiender.

Den 4 november 1520 kröntes Kristian II till svensk kung i Stockholm. Före kröningen hade han lovat sina motståndare att allt gammalt groll skulle vara förlåtet. Men bara några dagar efter ceremonin, medan festligheterna fortfarande pågick, bröt han plötsligt sitt löfte och bestämde sig för att bestraffa sina fiender.

Så skedde också, och det med besked. I Stockholms blodbad, som ägde rum på Stortorget i Gamla stan den 8–9 november 1520, miste över 80 människor livet under mycket brutala former.

På vägen hem till Danmark passade Kristian på att avrätta fler motståndare. I Nydala kloster, utanför Jönköping, lät han till exempel dränka abboten och några munkar."Kristian Tyrann" i fångenskap i en historisk målning från 1871

Efteråt skrev de överlevande klosterbröderna om händelsen i sin kopiebok, ett slags register över viktiga handlingar, och kallade då Kristian för en ”skändlig tyrann”. Detta antas vara första gången som den danske kungen omnämndes med det epitetet i en svensk skrift. Men det skulle inte komma att bli den sista.

Ungefär samtidigt som Kristian ”Tyrann”:s knektar tog livet av munkarna i Nydala satte nämligen en viss Gustav Eriksson, senare känd som Gustav Vasa, igång sitt uppror mot danskarna. Revolten slutade med att Gustav Eriksson valdes till svensk kung den 6 juni 1523, vilket innebar dödsstöten för Kalmarunionen.

Världens dramatiska historia

Gustav Eriksson var duktig på propaganda och såg till att framställa sig själv som en godhjärtad landsfader, medan han gjorde sitt bästa för att svartmåla sina fiender, däribland Kristian II. Begreppet ”Kristian Tyrann” kom därför med tiden att etsa sig fast i det svenska medvetandet.

Däremot är det inte sant att Kristian II skulle ha kallats Kristian den gode i Danmark. Det är en myt som på senare tid förts fram som ett exempel på hur historien kan skildras på olika sätt, beroende på ur vems synvinkel man ser den. Det oriktiga påståendet om att Kristian II skulle ha kallats den gode i Danmark har också i samma syfte förekommit i svenska läroböcker i historia.

Kristian II genomförde visserligen en del reformer som, åtminstone på kort sikt, gagnade de danska bönderna. Hans egna propagandaskrivare försökte också lansera honom som ”Kristian Bondekär”, men det var aldrig något smeknamn som fick fäste i Danmark. Han var tvärtom illa omtyckt av många danskar, särskilt av adeln, och bara några år efter blodbadet i Stockholm tvingades Kristian lämna tronen och fly utomlands.

Artikeln är baserad på...

101 historiska myter

Våra Print on Demand-titlar är för närvarande pausade, och planeras återkomma i maj.
»En underbart uppslukande sidvändare där många av våra vanligaste historiska ”kunskaper” ställs på ända.« Dagens Nyheter

Trodde du att Julius Caesars sista ord var: Även du min Brutus? Att Erik XIV dog av förgiftad ärtsoppa? Att järnkorset uppfanns av nazisterna? Att Egyptens pyramider byggdes av slavar? Eller att det var Columbus som upptäckte Amerika?

Det är du inte ensam om. Med 101 historiska myter i bokhyllan kan du briljera vid nästa middagsbjudning, svara rätt på kniviga historiefrågor, eller helt enkelt bara skaffa dig nya kunskaper.

I 101 historiska myter berättar historikerna och journalisterna Åke Persson och Thomas Oldrup om de 101 mest välspridda historiska myterna, hur de uppkom samt hur verkligheten egentligen såg ut. Boken har en given plats i bokhyllan för alla kalenderbitare, historieintresserade och besserwissrar.