Artiklar

Vad heter katedralen i St Petersburg?

Vad heter katedralen i St Petersburg?
Rysslands historia är Kristian Gerners standardverk om världens största lands historia. Med en kombination av skarpa analyser och personliga betraktelser skildrar rysslandsexperten utvecklingen från Peter den stores tid fram till Vladimir Putins regering.

Den praktfulla byggnaden på bokens omslag är Sankt Petersburgs Uppståndelsekyrka, som ligger vid Gribojedovkanalen. Den utmärker sig för sina kända ryska lökkupoler och för en stil som kontrasterar mot resten av stadens barocka och nyklassiska arkitektur.

Byggnaden kallas även ”Kyrkan på blodet” och berättar en dramatisk historia. På platsen där den senare byggdes upp mördades tsaren Alexander II, den 13 mars 1881. Medlemmar av den anarkistiska organisationen Folkets vilja kastade två granater mot honom när han var på väg hem till Vinterpalatset.

Sonen Alexander III lät påbörja byggandet av kyrkan i faderns ära. Den stod färdigt först 1907 efter insatser av tsar Nikolaj II, och sägs ha kostat 4,6 miljoner rubler.

Rysslands brokiga historia under 1900-talet har starkt påverkat hur Uppståndelsekyrkan har använts under åren. 1931 gjordes den om till Museet över folkets vilja, som ett minne över det politiska mordet som hade gett upphov till kyrkan. Museet stängdes dock tre år senare. Det sägs att Stalin fruktade att det skulle framkalla ett mordförsök på honom själv.

Från september 1941 till januari 1943 belägrades Sankt Petersburg av tyska trupper. Under denna period användes kyrkan som grönsakslager och senare som bårhus. Efter kriget fick den lokala teatern tillstånd att använda byggnaden som kostym- och kulissförråd.

1997 öppnades kyrkan åter för allmänheten efter en omfattande restauration på 27 år. Idag är det en av Sankt Petersburgs främsta turistattraktioner. Den används dock inte som kyrka, utan hyser istället ett museum över mosaik.