Artiklar

Låg Hitler bakom bygget av Autobahn?

Autobahn på 1930-talet
Adolf Hitler och hans nazistiska hantlangare gjorde sig skyldiga till otaliga brott mot mänskligheten. Men en sak gjorde de i alla fall bra, de tog initiativet till att bygga Autobahn. Ja, Hitler var faktiskt först i världen med att bygga motorvägar.

Så kan det låta i bilen när svenska barnfamiljer susar fram genom Tyskland på väg mot badsemestern vid Medelhavet. Det är med andra ord en mycket vanlig uppfattning att det var Hitler som låg bakom det tyska Autobahn-nätet. Men varken Hitler eller hans nazistiska medbrottslingar hade något att göra med uppkomsten av Autobahn, som är det tyska ordet för ”motorväg”.

Den första tyska motorvägsliknande vägen, den så kallade AVUS (Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße), började nämligen planeras så tidigt som 1907. Vid den tidpunkten hade inte ens österrikaren Hitler flyttat till Tyskland. Han levde bohemliv i Wien, där han gjorde sitt första misslyckade försök att komma in på stadens konstakademi.

När AVUS slutligen invigdes, 1921, hade Hitler visserligen bosatt sig i München. Men då hade han precis inlett sin politiska karriär och hade inget som helst inflytande över utbyggnaden av det tyska vägnätet.

AVUS, som i dag är en del av Berlins trafiksystem, var en kombinerad racerbana och motorväg. Under de första åren efter invigningen var den oftast avstängd för vanliga bilar och användes istället för kappkörning.

Den 6 augusti 1932 invigdes den första ”riktiga” tyska motorvägen, mellan Köln och Bonn, alltså den första motorväg som var anlagd för att användas uteslutande för civil trafik. Då var det nästan sex månader kvar innan Adolf Hitler skulle ta makten i Tyskland, vilket skedde den 30 januari 1933.

Motorvägar var för övrigt ingen uttalat tysk företeelse. Behovet av att knyta samman viktiga städer med hjälp av effektiva trafikleder hade diskuterats i många länder i Europa under 1920-talet. 1924, tre år efter invigningen av AVUS (som brukar räknas som världens första motorväg) togs till exempel den italienska autostradan mellan Varese och Milano i bruk. Intressant nog, med tanke på Hitlers rykte som Autobahn-pionjär, röstade nazistpartiet i den tyska riksdagen så sent som 1930 mot ett förslag om ett liknande vägbygge i Tyskland.

Ganska snart efter Hitlers utnämning till rikskansler blev det dock annat ljud i skällan. Hitler insåg det propagandamässiga värdet av ett väl fungerande motorvägsnät. Han förstod också att själva konstruktionen av det skulle bidra till att sänka arbetslöshetssiffrorna i det hårt krisdrabbade Tyskland, även om vägarbetenas betydelse för sysselsättningen inte blev så stor som det ibland påstås.

Den blivande Führern började därför raskt att arbeta för att ett sådant vägnät skulle komma till stånd. Man skulle alltså kunna säga att Hitler och hans nazistiska medhjälpare snodde andras idéer och fick det att framstå som att de var deras egna.

Men visst, ett uns av sanning ligger det förstås i påståendet att det var Hitler som byggde det tyska Autobahn-nätet. För även om han inte låg bakom den första tyska motorvägen, eller själva grundidén till den, så var det ändå under hans regim som projektet blev verklighet. Än i dag består faktiskt så mycket som en fjärdedel av Tysklands Autobahn-nät av vägar som anlades då nazisterna hade makten.

Innan någon till äventyrs börjar lovprisa Hitler för att vi i dag kan susa fram genom Tyskland i hög hastighet kan det dock vara bra att veta att många av dessa vägar byggdes under fruktansvärda förhållanden av tvångsarbetare, som hämtades ur koncentrationslägren eller som var krigsfångar.

Artikeln är ett utdrag från...

101 historiska myter

Våra Print on Demand-titlar är för närvarande pausade, och planeras återkomma i maj.
»En underbart uppslukande sidvändare där många av våra vanligaste historiska ”kunskaper” ställs på ända.« Dagens Nyheter

Trodde du att Julius Caesars sista ord var: Även du min Brutus? Att Erik XIV dog av förgiftad ärtsoppa? Att järnkorset uppfanns av nazisterna? Att Egyptens pyramider byggdes av slavar? Eller att det var Columbus som upptäckte Amerika?

Det är du inte ensam om. Med 101 historiska myter i bokhyllan kan du briljera vid nästa middagsbjudning, svara rätt på kniviga historiefrågor, eller helt enkelt bara skaffa dig nya kunskaper.

I 101 historiska myter berättar historikerna och journalisterna Åke Persson och Thomas Oldrup om de 101 mest välspridda historiska myterna, hur de uppkom samt hur verkligheten egentligen såg ut. Boken har en given plats i bokhyllan för alla kalenderbitare, historieintresserade och besserwissrar.