Artiklar

Landsförrädaren Vidkun Quisling

Vidkun Quisling

Den tyska ockupationsmakten i Norge kapitulerade den åttonde maj 1945. Några månader senare dömdes Vidkun Quisling för landsförräderi. Han var den mest framträdande norske nazisten som samarbetade med Nazityskland.

Idag är ordet quisling ett begrepp synonymt för förräderi. Det kommer från Vidkun Quislings agerande innan och under Hitlers ockupation av Norge. Men vem var han och varför samarbetade han med Nazityskland?

Politisk karriär utomlands

Den 18 juli 1887 föddes Vidkun i Fyresdal. Han studerade vid den norska krigshögskolans artillerilinje och avslutade sina studier 1911 med de högsta betygen som högskolan sett sedan 1817. Framtiden såg ljus ut för unge Vidkun, som redan 1917 befordrades till kapten och snart därefter blev Norges militärattaché i St. Petersburg i Ryssland. Han spenderade sedan några år som militärattaché i Finlands huvudstad Helsingfors och 1921 tog han paus från sin politiska och militära karriär. Istället arbetade han med att koordinera nödhjälpsinsatser i Ukraina och Armenien för en internationell hjälpkommitté. Under denna period gifte han sig med sin fru Maria.

Han återvände till politiken och militären 1926 och placerades i Moskva. Här arbetade han i tre år med att säkra Englands intressen i Sovjetunionen. Britterna hade då brutit alla diplomatiska förbindelser med Sovjet och Quislings arbete var ovärderligt för Storbritannien. För sitt arbeta mottog han 1929 den så kallade Brittiska Imperieordern. Utmärkelsen togs dock tillbaka under våren 1944.

Tysklands ockupation av Norge

1930 återvände Quisling till Norge och blev försvarsminister för Bondepartiet, en position han hade i tre år. Men 1933 grundade han tillsammans med Johan Bernhard Hjort partiet Nasjonal Samling (NS). Partiet drev från början en kristen och konservativ politik, men efter 1935 började de närma sig den tyska nationalsocialismen.

Vid Norges riksdagsval 1933 fick Nasjonal Samling endast två procent av rösterna och de ansågs vara obetydliga i norsk politik under hela 1930-talet. Men när Andra världskriget bröt ut 1939 förändrades Vidkun Quislings ambitioner och partiets politiska ställning.

Quisling hade god kontakt med Nazityskland och Adolf Hitler, som aktivt stötte Nasjonal Samling. De möttes vid flera tillfällen. Tyskland invaderade Norge den nionde april 1940. Några dagar innan reste Quisling till Köpenhamn i Danmark och mötte tyska underrättelseofficerare. Han gav dem information om Norges försvar.

Hitlers invasion av Norge kallades Operation Weserbürung. Målet var att erövra det då neutrala Norge. Men på kvällen av invasionen genomför Quisling en statskupp. Han sänder ett radiotal i vilket han hävdar att den norska regeringen avgått och att Quisling själv bildat en ny regering i vilken han var Norges stats- och utrikesminister. Därmed, sa Quisling, ska de norska styrkorna avsluta sin mobilisering.

Men den norske nazisympatisörens regeringstid var kort. Ockupationsmakten avsatte hans regering och inrättade istället ett så kallat administrationsråd som bestod av jurister och ämbetsmän – utan någon politisk makt. I september 1940 utsåg Hitler Quisling till Norges högste politiske chef och samtidigt blev Nasjonal Samling det enda legitima politiska partiet i landet. Två år senare blev Quisling ministerpresident.

Kapitulation och frihet

Men snart vände vinden för Quisling. Den åttonde maj 1945 kapitulerade den tyska ockupationsmakten. Norge var fritt.

Quisling grips och i september samma år avrättades han för landsförräderi på Akterhus fästning i Oslo. Därför är Quisling synonymt med landsförräderi.

Missa inte avsnitt 13 i Militärhistoriepodden, då Martin Hårdstedt och Peter Bennesved samtalar om de händelser som ledde till den tyska invasionen av Danmark och Norge våren 1940.