Artiklar

Mors dag – hundra år av tradition

Mors dag - presenter till mor, 1956

(Bild ovan: Barn med gåvor till mor, 1956)

”Hon bjudes före uppstigandet på kaffe och bröd; helst sådant, som barnen själva bakat. Hon hedras med blommor och en liten gåva.”

Så skrev den svenska författarinnan Cecilia Bååth-Holmberg i skriften Mors dag, som gavs ut 1920. Häftet innehöll en genomgång av hur den svenska familjen skulle fira Mors dag.

Redan 1919 grundade Cecilia Bååth-Holmberg traditionen av att fira Mors dag i Sverige – en dag för att hedra mödrar. Då handlade dagen framförallt om att mor inte utförde något hushållsarbete om detta kunde undvikas – istället skulle hennes barn hjälpa till i hemmet.

Mors dag-vykort 1943

Ett Mors dag-vykort från östfronten, 1943

Cecilia Bååth-Holmberg fann sin inspiration från USA. Där hade den amerikanska Anna Jarvis startat en tradition av att en gång per år hedra alla mödrar. Anledningen var att Jarvis ville hylla sin bortgångna moder. Anna Jarvis ska därmed ha påverkat presidenten Woodrow Wilsons beslut att instifta mors dag 1914. I USA firas Mors dag den andra söndagen i maj, vilket är baserat på det datum då Anna Jarvis mor gick bort (9 maj 1905).

Enligt Nordiska Muséet i Stockholm är Mors dag i Sverige ett resultat av 1900-talets ekonomiska och sociala modernisering. Mors dag är även ett uttryck för hur samhället ansåg att den svenska kärnfamiljen skulle se ut i det välfärdssamhälle som växte fram under 1900-talet. Så även Fars dag, som började firas i Sverige under 1930.

Runt om i Europa förekom redan innan 1900-talet motsvarigheter till firandet av Mors dag. I Storbritannien fanns redan på tidigt 1600-tal en tradition som kallades ”go a mothering”. En dag varje år fick de barn som inte bodde hemma en möjlighet att besöka sina föräldrahem. Barnen förväntades även att ge sina mödrar presenter. Denna tradition gav upphov till vad som i dag kallas ”Mothering Sunday”.

Flera av de forna brittiska kolonierna runt om på den afrikanska kontinenten firar än i dag ”Mothering Sunday”, trots att många kulturella och etniska grupper redan innan Englands kolonisation hedrade mödrar på specifika dagar.

I många arabländer finns en motsvarighet till Mors dag som infaller på vårutjämningen den 21 mars. Och i Mongoliet – där uppvaktas mödrarna inte bara en utan två gånger per år!

ANVISNINGAR TILL FIRANDET AV MORS DAG

Mors dag, anvisningar till firandet

  1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
  2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.
  3. Hon bjudes före uppstigandet på kaffe och bröd; helst sådant, som barnen själva bakat. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
  4. Vila och frihet från allt hushållsarbete beredes henne, så långt möjligt är. Barnen hjälpa till i hemmet så mycket de kunna, sopa, laga mat och diska.
  5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar. Något vackert läses upp, och ett hjärtats tack bringas Mor, som är hemmets sammanhållande kraft.
  6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram.