Artiklar

Pablo Picasso – en inflytelserik mångsysslare

Pablo Picasso målade Guernica 1937

Pablo Picasso arbetade med måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor och var en av modernismens mest innovativa och mångsida konstnärer.

Barndom och ungdomsår

Pablo Picasso föddes den 25 oktober 1881 i Malaga i Spanien. Redan vid tio års ålder visade han prov på sin unika konstnärliga förmåga. Han började att gå i skola hos sin pappa, konstnären José Ruiz y Blasco. När Pablo Picasso var 13 hjälpte hans pappa honom att anordna sin första utställning.

1895 flyttade familjen till Barcelona och Pablo började läsa vid konstnärsakademin La Llotja, där även hans pappa arbetade som professor. 1897 fick Pablo en plats vid den kungliga konstnärsakademin i Madrid. Men Pablo fann många av sina lärare otillräckliga. Istället för att gå i skolan tillbringade han sin tid på gatorna i Madrid och tecknade livet på kaféer, gatorna och bordeller. I Madrid upptäckte han även andra spanska konstnärer som Goya, som kom att inspirera flera av Picassos verk.

Under våren 1898 insjuknade den unge konstnären och spenderade flera månader ute på landet för att tillfriskna. När han återvände från sin konvalens beslutade han att lämna konstskolan. I samma veva började han använda sin mors efternamn, Picasso, istället för pappans Ruiz.

Världsutställningen i Paris

Han etablerade sig i Barcelona och hade sin första utställning bestående av mer än 50 porträtt i staden i februari 1900. Han ställde även ut målningen Last Moments (vilken han vid ett senare skede målade över) som föreställde en präst vid sängen av en döende kvinna. Tavlan valdes ut till världsutställningen som skulle hållas i Paris senare samma år. Pablo Picasso lämnade Barcelona för ett par månader i Paris.

Till skillnad från de mörka färger präglat hans skapande i Spanien, återgav Picasso den franska huvudstaden i sprakande färg. Han målade i kol, pastell, akvarell och olja. En av hans mest välkända verk från denna tid är Moulin de la Galette.

Tiden i Barcelona och Paris

Under de kommande åren delade Picasso sin tid mellan Barcelona och Paris. Åren 1901 till 1904 kallas för Picassos blåa period, eftersom han framförallt använde färgen blå i sina målningar. Hans verk från denna period är sorgmodiga och motiven visar ofta människor i misär och förfall. Han besökte ofta fängelset för kvinnor i Saint-Lazare i Paris och återgav scener från Barcelonas hemlösa och tiggare.

Våren 1904 flyttade Picasso till Paris permanent. Då inleddes vad som ofta kallas hans rosa period eftersom han ofta använde varma toner i orange och rosa. Han målningar blev även mer harmoniska. Återkommande motiv i hans målningar från den rosa perioden är cirkusartister. Livet och arbetet i Paris präglades av dåtidens intellektuella och konstnärliga strömningar. Många av Picassos målningar vid denna period inspireras av hans älskarinna Fernande Olivier, till exempel tavlan Woman with Loaves.

Skulpturer, kubism och politik

Picasso var tillsammans med Georges Braque kubismens upphovsman. Åren 1906 och 1907 inspirerades Picasso av Cézannes senare konstverk och formspråket i konst från västafrikanska länder. Picasso började arbeta med förenklade former med alltmer enkel geometrisk karaktär som utmanade mer klassiska gestaltningsprinciper. 1907 målade Picasso Flickorna i Avignon, som ofta anses vara det verk som var startpunkten för kubismen.

Picasso arbetade även som skulptör. Till hans mest berömda verk räknas de kubistiska bronsstatyerna från 1909, hans collagekonstruktioner gjorda under perioden 1912-1916 och hans samarbete under 1930-talet med Julio Gonzáles.

Under 1930-talet bröt det spanska inbördeskriget ut och Picasso stannade som flykting i Frankrike. Hans målning Guernica, som ställdes ut på världsutställningen i Paris 1937 är en reaktion på den terrorbombning som utfördes mot staden Guernica i april 1937. Picasso fortsatte att engagera sig politiskt även under andra världskriget. Han var medlem i Frankrikes kommunistparti och ritade bland annat det kända propaganadaverket Fredsduva.

Picasso dog den åttonde april 1973 i franska Provence. Idag finns den största kollationen av Picassos verk i museet Museu Picasso i Barcelona.