Artiklar

Pandemier i historien: Digerdöden till Spanska sjukan

Pandemier i historien - Sjuka ligger i gymnastiksal i Boden, 1918

Det är ingen nyhet att genom mänsklighetens historia har vi drabbats av sjukdomar som utvecklats till pandemier. Men vilka är de värsta av alla pandemier i historien?

En pandemi är en infektionssjukdom som sprids globalt och drabbar människor på olika världsdelar. Gemensamt för många av dessa pandemier i historien, likt den pågående coronapandemin, är att smittan överförs från djur till människa. Men vilka har drabbat mänskligheten värst?

Smittkoppor – den dödligaste av pandemier

1980 förklarade Världshälsoorganisationen WHO sjukdomen smittkoppor som utrotad. Men fram tills dess dog mellan 300-500 miljoner människor av sjukdomen. Därför är smittkoppor den värsta av alla pandemier i historien.

Troligen fanns smittan redan på 300-talet f Kr. Till Europa kom sjukdomen någon gång under 400-600-talet. Från och med medeltiden var smittkoppor en återkommande epidemi. Under 1700-talet insjuknade och dog årligen ca 400 000 människor i Europa.

Runt 60 procent av de som insjuknade dog. De som överlevde smittkroppsangreppen blev ofta blinda, och hade specifika ärr över kroppen. Men den som en gång insjuknat och överlevt förblev immun.

Efter att sjukdomen redan härjat på den europeiska kontinenten hade många uppnått immunitet. När européer anlände till Amerika under 1500-talet förde de med sig flera olika bakterier och smittor, som smittkoppor. För urbefolkningen i Amerika var resultatet förödande. Än i dag är det oklart hur många i Amerika som dog av smittkoppor.

Under sent 1700-tal skedde revolutionerande framsteg i den medicinska forskningen. Edward Jenner uppfann det första vaccinet mot smittkoppor 1796. 1816 blev det obligatoriskt att vaccinera alla barn i Sverige mot smittkoppor.

Digerdöden – pesten som formade medeltidens landskap

Världens dramatiska historiaDen fruktade sjukdomen fick fotfäste i Europa under mitten av 1300-talet. I Kina inträffade de första kända utbrotten av pesten mellan 1331 och 1334. Genom handel spreds sjukdomen till andra kontinenter. I Europa skedde flera utbrott fram till 1700-talet.

Pestbakterien, Yersinia pestis, angrep framförallt råttor. Från råttorna spreds sig bakterier till människor med hjälp av löss. Det finns tre olika former av pest: böldpest, lungpest och blodpest. Alla tre drabbade Europa under Digerdöden. Symptom är inre blödningar, bölder och kallbrand.

Digerdöden dödade cirka 200 miljoner människor. En av de värsta pandemierna i historien är därför pesten. Det finns än i dag inget vaccin, men medicinering med antibiotika kan bota sjukdomen. Mindre pestepidemier, men inte pandemier, förekommer fortfarande runt om i världen. I Sverige inträffade det sista utbrottet 1710-1713.

Spanska sjukan – dödade var tjugonde person i världen

Spanska sjukan var en influensapandemi som under tidigt 1900-tal orsakade mellan 50 och 100 miljoner människors död.

Under två år, 1918-1920, dog var tjugonde person i världen av spanska sjukan. Att sjukdomen fick fotfäste under första världskriget gjorde inte saken bättre.

De som har varit sjuka i vanlig influensa vet att man oftast drabbas av ont i halsen, feber, värk i kroppen och huvudvärk. Men spanska sjukan var annorlunda. Sjukdomen ledde till ett tillstånd som heter cytokinstorm. Det innebär att immunförsvaret reagerar felaktigt, och leder till en massiv inflammation som i sin tur innebär att kroppen hamnar i chock och de inre organen slutar att fungera.

Det finns andra pandemier i historien som drabbat mänskligheten. Vissa, som HIV/AIDS, pågår än i dag. Vill du veta mer om pandemier i historien? Då tipsar vi om våra böcker:

Våra fackböcker om pandemier:

Pestens år

85 kr

»God populärvetenskap när den är som allra bäst.« Corren

En fängslande berättelse om epidemin som nära på halverade Stockholms befolkning.

1710. Mitt under brinnande krig riktade liemannen ett fruktansvärt hugg mot Sverige. På kort tid dog nära hälften av Stockholms befolkning i pesten. Undergången tycktes nära.

Pestens år är en fängslande berättelse om döden och staden. Hur farsoten slog till bara ett år efter det stora nederlaget vid Poltava. Hur den skräckinjagande epidemin spred sig bland Stockholms gator och gränder, för att därefter ta sig vidare ut i landet.

Vetenskapsjournalisten Magnus Västerbro skildrar hur Stockholms invånare ställdes inför en katastrof av ofattbara proportioner. Hur reagerade de enskilda människorna? Vilket ansvar tog myndigheterna? Och hur bidrog pesten till den svenska stormaktens undergång?

Pesten sågs av sin samtid som ett av de viktigaste tecknen på att Gud hade övergett det svenska folket, och att han straffade dem med pest och nederlag för deras högmod och storhetsvansinne. Pestens år är berättelsen om en central men ändå bortglömd period i Sveriges historia.

Digerdöden

85 kr185 kr
»Mycket läsvärd.« Tidskriften Socialpolitik
»Lockar till sträckläsning. Kapitlen är välavgränsade och greppbara, översiktliga men samtidigt tryfferade med väldokumenterade specifika exempel som levandegör historien … stimulerande läsning för historieintresserade.« Bibliotekstjänst

Du har väl inte missat våra podcasts?