Artiklar

Pinnstolen – en svensk klassiker med en spännande historia

Pinnstolen – en svensk klassiker
Pinnstolen har sitt ursprung i Småland på 1850-talet. Henriette Killander, herrgårdsfru på Hooks gård, ritade skisser på en möbel som liknande den engelska windsorstolen. Den tillverkades sedan av snickarna Jonas Fagerlund och Daniel Ljunqvist. En av Killanders pinnstolar finns fortfarande inom hennes släkt.

Daniel Ljungqvist fortsatte att tillverka pinnstolar och snart började denna verksamhet sprida sig i Småland. Den gick snabbt över från ett småskaligt snickrande på beställning till en industriell tillverkning. 1863 grundas Sveriges första industriella pinnstolfabrik – Hagafors.

Pinnstolen illustrerar landets övergång från ett jordbruks- till ett industrisamhälle. Möbelns tillverkning var en lönsam syssla som många bönder ägnade sig åt under vinterhalvåret. Under de svåra svältåren på 1800-talet räddade pinnstolstillverkningen livet på många småländska familjer.

Mats Palmquist, författare till boken Träsmak. En bok om svenska pinnstolar, hyser ett långvarigt och passionerat intresse för möbeln. I hans bok ger han en gedigen överblick över pinnstolens historia – från det småländska ursprunget till dagens designexperiment.