Artiklar

Prostitution i Sverige – en reglerad historia

Prostitution i Sverige – en reglerad historia
Under 1800-talet införde den svenska staten lagar för att reglera prostitution. Syftet var i första hand att hindra spridningen av könssjukdomar. Dock handlade reglementeringen även om att kontrollera de prostituerade – om att begränsa deras frihet och se till att de inte beblandades med respektabelt folk.

Poliser och läkare registrerade samt gjorde regelbundna gynekologiska undersökningar på kvinnorna ifråga. De registrerade kvinnorna var tvungna att bära med sig ett sundhetsbevis, fick inte röra sig i grupp eller vistas utomhus efter klockan elva på kvällen. De var tvungna att klä sig anständigt och fick inte gå på vissa gator.

Reglementeringen riktade sig mot så kallade offentliga kvinnor. Dessa var inte nödvändigtvis prostituerade, utan kunde även vara kvinnor som vistades mycket i offentliga lokaler och ansågs leda ett osedligt liv.

Ett sekel senare, år 1999, infördes sexköpslagen – som lade Sverige i framkanten av lagstiftning kring prostitution. Det var det första landet att kriminalisera köp men inte försäljning av sex.

Set Mattssons kriminalroman Kvinnan vid kanalen handlar om Sigrid Holm, en prostituerad i ett av Malmös fattigaste områden på 1950-talet. Efter upprepade övergrepp bestämmer hon sig för att lämna sitt liv på gatan – men först måste hon göra upp med sitt förflutna.