Artiklar

Roe mot Wade: Aborträtten i USA

Norma McCorvey (vänster) var den ogifta, gravida kvinnan bakom rättsfallet Roe mot Wade. Här 1989 framför högsta domstolen i USA, tillsammans med sin advokat. Foto: Lorie Shaull

50 år efter rättsfallet ”Roe mot Wade” gjorde abort till en konstitutionell rättighet i USA är det återigen upp till varje delstat att bestämma om kvinnors rätt till abort.

Abort var oreglerat i USA fram till tidigt 1800-tal. Då sköttes gynekologisk vård framförallt av kvinnor, som barnmorskor och sjuksköterskor. I mitten av 1800-talet kunde en graviditet avslutas under de första tre månaderna i de flesta delstaterna. Fram tills att slaveriet avskaffades 1865 var däremot abort inte lagligt för svarta kvinnor som tvingats till slavar.

Under samma period som inbördeskriget pågick i USA, började diskussionen kring abort att förändras. Det manligt dominerade läkaryrket, med stöd från den katolska kyrkan, startade en rörelse för att inskränka kvinnors rätt att avsluta sin graviditet.

Det politiska påtrycket ledde till att kongressen röstade för en ny lag, Comstock Act, som förbjöd distribution av preventivmedel och olika abortpiller. Tidigt 1900-tal hade i stort sett alla stater ett förbud mot abort. Ibland fanns förmildrande omständigheter, till exempel om kvinnans liv var i fara eller om graviditeten var ett resultat av incest eller våldtäkt.

1960-talets växande kvinnorättsrörelse förändrade den politiska debatten kring abort och preventivmedel. Kvinnor ville ha rätten till att skydda sig från eller att avsluta en graviditet. Flera delstater började förändra sina lagar. Hawaii var först att göra abort helt lagligt.

Rättsfallet ”Roe mot Wade” gjorde abort till en konstitutionell rättighet fram till vecka 24 under en kvinnas graviditet. Men vad var Roe mot Wade och hur förändrade beslutet USA?

I Texas 1969 lämnade advokaten Sarah Weddington in ett ärende för att ändra på statens lag gällande abort, som då endast var lagligt om kvinnans liv var i fara. Weddington representerade 25-åriga Norma McCorvey, som gick under pseudonymen Jane Roe. Hon var gravid med sitt tredje barn efter att ha lidit offer för en våldtäkt. Distriktåklagaren Henry Wade försvarade anti-abortlagen.

Fallet avvisades och McCorvey födde sitt barn. Men 1973 överklagande hon till den Högsta domstolen tillsammans med 20-åriga Sandra Bensing från Georgia.

Advokaternas argument var att lagarna i Texas och Georgia gick emot USA:s konstitution eftersom de inskränkte kvinnors rätt till privatliv. Domstolen beslutade att stater inte fick bestämma abortlagar.

Efter 1973 fick kvinnor en absolut rätt till abort under graviditetens första tre månader. Delstater fick reglera abort under den andra trimestern och möjlighet att instifta förbud under en graviditets tre sista månader. Däremot säkrade Högsta domstolen kvinnors rätt att avsluta en graviditet även under den tredje trimestern om en läkare ansåg att det var nödvändigt för att rädda kvinnans liv eller hälsa.

Hur ser det ut idag?

Den 24 juni 2022 röstade USA:s högsta domstol för att upphäva domstolsbeslutet ”Roe mot Wade”.

Efter att Högsta domstolen röstat i majoritet för att riva upp beslutet, har varje delstat i USA möjlighet att förbjuda abort. Vissa stater har nu infört ett totalt förbud, andra endast upp till en viss graviditetsvecka, andra om det handlar om att rädda liv. I oktober 2022 hade redan 66 kliniker i 15 delstater stängt. De redan socio-ekonomiskt utsatta drabbas mest av lagförändringen. Möjligheten till säker abort påverkar främst fattiga, icke-vita kvinnor som bor i södra USA.