Artiklar

Rosettastenen

Rosettastenen, officiellt foto från British Museum

Upptäckten av den egyptiska Rosettastenen innebar att hieroglyferna kunde översättas. Men hur och när hittades stenen?

Rosettastenen hittades när den franske kejsaren Napoleon Bonaparte ledde fälttåg i Egypten. Invasionen pågick från 1798 till 1801. Egypten var då ett engelskt protektorat och Napoleon hoppades att en invasion i östra Medelhavsområdet skulle skrämma britterna och skifta maktbalansen mellan de båda länderna.

Egypten var ett viktigt område för britterna och en central region för de handelsvägar som gick mellan Indien och England. Fransmännen hoppas på att kapa handelsrutten. Dessutom ville de exportera bomull, ris och kaffe från Egypten till Europa.

Fälttågen slutade i nederlag för Napoleon och hans soldater tvingades till reträtt. Men innan de lämnade Egypten gjorde de franska soldaterna en extraordinär upptäckt. De fann Rosettastenen.

Upptäckten av Rosettastenen

När stenen hittades var egyptiska hieroglyfer ett bortglömt språk. Rosettastenen blev nyckeln till att förstå hieroglyfer. På stenen står samma inskription skriven med tre olika skriftsystem: egyptiska hieroglyfer (som användes av präster), egyptisk demotisk skrift (som användes av allmänheten) och antik grekiska. Genom att jämföra fraser i de olika språken kunde lingvister äntligen översätta hieroglyferna.

Det råder än idag viss osäkerhet kring hur Rosettastenen hittades. Troligtvis upptäckte franska soldater av en tillfällighet stenen i juli 1799. Soldaterna arbetade med att utvidga ett fort som låg i staden Rashida (Rosetta) nära floden Nilen. Under arbetet med utgrävningar av mark, lär soldaterna plötsligt ha upptäckt stenen med den ovärderliga inskriptionen inbyggd i en vägg. Den ansvarige officeren Pierre-François Bouchard insåg snart att stenen var ett viktigt fynd.

Men Rosettastenen var inte länge i fransmännens ägo. Napoleons förluster ledde till att han tvingades att ingå ett fredsavtal med England, som bland annat innebar att fransmännen lämnade över flera arkeologiska fynd till britterna. Däribland Rosettastenen, som anlände med skepp till hamnstaden Porthsmouth i februari 1802.

Idag finns Rosettastenen på British Museum i London.