Artiklar

Drömmer du också om att skriva om ditt eget liv?

Självbiografier

Självbiografin är en stor genre inom världslitteraturen. Människor har genom historien lockats av att gestalta sina egna liv i skriftlig form för att låta omvärlden och inte minst eftervärlden läsa om dem. Vid historieforskning ger självbiografier och minnesanteckningar en nära och intim blick i hur människor levde, tänkte och kände. 

En viktig självbiografisk text från antiken är Augustinus Bekännelser. Augustinus berättar om hur han levt en hednisk och syndig ungdom, men till slut hittade kristendomen och försonades. Verket betraktas av många som den första västerländska självbiografin. Upplysningsmannen Jean-Jacques Rousseau inspirerades av Augustinus i sin välkända självbiografi, som han också kallade Bekännelser.

De romantiska idealen från 1700- och 1800-talen bidrog till självbiografins utveckling. Romantiken uppstod som en reaktion mot upplysningstidens starka förnuftstro, och värderade istället individens känsloliv högst. I samband med detta var det även en epok då en form av personkult riktad mot poeter och konstnärer växte fram.

Historien är fylld av stora personligheters självbiografier – några exempel är de av Benjamin Franklin, Nelson Mandela och Salvador Dalí. Dagens kändiskultur gör också självbiografin till en populär genre i bokhandeln. Titlar av till exempel Zlatan och Michelle Obama pryder i dagsläget många bokhyllor.

Det behöver inte vara ett stort och ambitiöst projekt att skriva ner och reflektera över sitt liv. Historiska Medias fylla-i-bok Min historia är en inspirerande och enkel väg till att låta livsberättelserna komma i skrift och leva vidare. Frågorna i boken följer livets kronologiska ordning, från barndomens lekfullhet och ungdomens kamratskap till det begynnande vuxenlivets studier, kärleksbekymmer och jobbsökande.