Artiklar

Var det Sven Tveskägg som grundade Lund?

Sven Tveskägg

Sven Tveskägg avled den 3 februari 1014. Han hade ett år tidigare blivit kung av England, och var sedan innan kung av både Danmark och södra Norge.

Från 1990-talet och framåt har det antagits att Sven Tveskägg grundade Lund. Idag tror forskare att det snarare var hans far Harald Blåtand som lade grund för staden. Modern datering på gravplatser visar nämligen på att Lund funnits i ett par decennier innan Sven Tveskägg tog makten genom ett uppror år 986 eller 987. Den bakomliggande orsaken till upproret känner vi idag inte till.

Gravarnas ålder innebär också att det förmodligen var Harald Blåtand som byggde Skånes första träkyrka. När det gäller Trefaldighetskyrkan, eller den såkallade Drottens kyrkoruin, pekar allt fortfarande på att den lät byggas av Sven.

Erövringar

Som dansk kung hamnade Sven i konflikt med både svenska och norska kungar, och enligt vissa källor tvingades han i landsflykt av den svenske kungen Erik Segersäll. Detta är dock omtvistat eftersom han under tiden för den påstådda landflykten grundade ett myntverk i Lund och byggde flera kyrkor i Danmark.

Efter sjöslaget vid Svolder omkring år 1000 tilldelades Sven Tveskägg mark i södra Norge. Hans rike började då omsluta Nordsjön från både norr och öst, och han vände blicken västerut.

I Västerled

Sven genomförde många plundringståg mot England under sin regeringstid, vilka resulterade i stora tvångstributer i form av silverskatter – såkallad danagäld. Räderna eskalerade till en fullskalig invasion, och efter att London kapitulerat och den engelske kungen Ethelred (”den villrådige”, på engelska Æthelred the Unready) flytt till Normandie utropade sig Sven till kung av England. Knappt ett år senare dog han av sjukdom. Det är oklart var han är begravd, men enligt en källa var det i sin Trefaldighetskyrka i Lund han fann sin sista vila.

Hans son och efterföljare Knut den Store (som har ett torg namngett efter sig i Lund) erövrade senare resten av England, och härskade på så vis över hela Nordsjön.

Nordiska gudasagor

209 kr

Historien börjar för evigheter sedan, då bara tomhet finns. Men liv skapas, och ur livet kan världen bli till. Jorden befolkas av djur och människor. Över allt höjer sig världsträdet. Jättar lever i världens utkant. Gudar håller ett öga på allt som sker. Livet ter sig enkelt och äventyrligt. Men långsamt blir tillvaron mörkare. Undergången hotar, och den går inte att undvika.

De nordiska sagorna har älskats och berättats i olika former och versioner i över tusen år. En del av dem beskriver skapelsemyter och förklarar hur jorden och universum fungerar. Andra är rena äventyrssagor.

I Katarina Harrison Lindberghs bok Nordiska gudasagor framträder Tor, Freja, Oden, Loke och andra figurer ur den nordiska sagoskatten på ett både bekant och oväntat sätt. Här får välkända berättelser liv i ny språkdräkt och med fantasifulla utvikningar. Det är tragiskt, underhållande, våldsamt och poetiskt på samma gång. Detta är fornnordiska sagor som de aldrig har berättats förr!