Artiklar

Vad innebär ritualen nattvarden?

Nattvarden

Nattvarden är en ritual inom kristendomen då deltagare äter en liten mängd bröd och/eller vin. Detta representerar Jesu Kristis kropp och blod.

De lutherska kyrkorna använder begreppet nattvard, mässa eller altarets sakrament. Men den romersk-katolska kyrkan använder istället orden eukrastin, kommunionen, det allra heligaste sakramentet eller altarets allra heligaste sakrament.

Vart kommer traditionen från?

Nattvarden grundar sig i idén om Jesu Kristus sista måltid, som han delade tillsammans med sina apostlar innan han korsfästes. Troligtvis deltog de i den judiska påskmåltiden ”seder”. Enligt judisk tradition äts då bland annat osyrat bröd och vin. Enligt teologi gav Jesus brödet och vinet ny symbolik: brytningen av brödet relaterade till hur Jesus kropp skulle brytas sönder och vinet hur hans blod skulle flöda. Jesus sista måltid med sina lärjungar är avbildad i den kända muralmålningen Nattvarden av Leonardo Da Vinci.

Inom protestantismen anses nattvarden vara ett sakrament, vilket betyder en helig handling, ceremoni eller element av en rit (som brödet och vinet). Katolska kyrkan har ett så kallat slutet nattvardsbord. Det betyder att endast de som tillhör den katolska kyrkan får delta i nattvarden. Endast präster eller biskopar får utföra mässan och de som deltar måste bikta sig från sina svåra synder innan de tar del av ritualen.

Hur går det till att delta i en nattvard i svenska kyrkan?

I den svenska kyrkan anses nattvarden vara ett tillfälle att be om förlåtelse för sina synder. Genom ritualen får deltagarna en nystart. En person som vill delta i en nattvard måste vara döpt.

Nattvarden sker under gudstjänst. Prästen inleder ritualen genom att be en bön. En viktig del av bönen är ett utdrag ur Bibelns som beskriver vad Jesus sa till sina lärjungar under sin sista måltid. Prästen berättar även hur en som kristen tar emot en del av Jesus liv genom att delta i nattvarden.

Efter bönen säger prästen ”Nu är allt tillrätt”. Först då får församlingen gå fram till prästen. Nattvarden sker oftast antingen framme vid altaret eller altarringen och församlingen tar emot brödet och vinet antingen stående eller knäböjd. En präst ska alltid vara närvarande men kan få hjälp av frivilliga från församlingen som delar ut brödet och vinet. När brödet delas ut säger personen ”Kristi kropp för dig utgiven” och när vinet delas ut sägs ”Kristi blod för dig utgjutet”.

Även de som inte vill ta emot bröd eller vin kan fortfarande få en välsignelse i den svenska kyrkan