Artiklar

Världshälsoorganisationen, WHO:s, historia

Världshälsoorganisationen

Det elfte mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen att Covid-19 spridit sig i sådan hög grad att sjukdomen gått från att vara en epidemi till pandemi. Organisationen är en av de viktigaste internationella aktörerna i kampen mot Covid-19.

För att förstå varför tittar vi tillbaka på FN-organets historia – från föregångaren Nationernas förbund till internationella vaccinationskampanjer.

Världshälsoorganisationen, WHO, är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Organisationen bildades den sjunde april 1948. Årligen uppmärksammas datumet som Världshälsodagen. WHO har sedan dess arbetat för att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. Därutöver har organisationen spelat en viktig roll i att förbättra det internationella samarbetet gällande folkhälsa.

När Världshälsoorganisationen grundades 1948 antogs även dess konstitution, som lade grunden för FN-organets omfattande mandat: att försöka uppnå global högsta möjliga nivå av hälsa. Därmed hade organisationen ansvar för den internationella klassificeringen av sjukdomar. Enligt WHO definieras hälsa som ”fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet”.

Innan 1948 hade FN:s föregångare Nationernas förbund (League of Nations) startat en internationell hälsoorganisation 1923. När FN tog över blev det helt enkelt Världshälsoorganisationen.

Nationernas förbund och det Internationella folkhälsokontoret i Paris (vilket grundades 1907) ansvarade fram till 1948 för internationella hälsoåtgärder, som epidemikontroll, karantänåtgärder och läkemedelsstandardisering. Dessa uppgifter övertog WHO.

Internationella vaccinkampanjer

En av WHO:s viktigaste funktioner har sedan länge varit dess globala vaccinationskampanjer. I maj 1980 förkunnade FN att sjukdomen smittkoppor utrotats. Farsoten hade under århundraden härjat utan botemedel, tills den engelske läkaren Edward Jenner utvecklade det första vaccinet mot smittkoppor. Att FN lyckats utrota sjukdomen var på grund av Världshälsoorganisationens mycket omfattande internationella vaccinprogram.

Redan under 1950-talet utfördes även omfattande globala program för det nytillverkade poliovaccinet. De internationella kampanjer som pågick 1952 till 1957 ledde till att polio nästan utrotades.

Internationella hälsobestämmelser och global agenda

Utöver vaccinationskampanjer har WHO till exempel upprättat flera hälsobestämmelser. 1969 sammanställde organisationen och dess medlemsstater den första av flera globala hälsobestämmelser. I och med detta åtog sig WHO och dess medlemsstater att aktivt arbeta för att kontrollera och övervaka sex sjukdomar med hög infektionsrisk: kolera, pest, gula febern, smittkoppor, tyfus och återfallstyfus.

2000 presenterade FN sin globala millennieskiftes-satsning med åtta mätbara och tidsbegränsade mål som skulle motverka fattigdom, hunger, sjukdomar, analfabetism och diskriminering av kvinnor. Milleniummålen innebar att det för första gången fanns en internationell agenda för global utveckling. Milleniummålen skulle ha uppnåtts innan 2015, vilket inte skedde. 2015 antogs istället de globala målen, som ska bidra en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och uppnås innan 2030.

Du kanske också är intresserad av...

Vatten

249 kr
Varifrån kommer egentligen vattnet? Varför är det så viktigt för oss? Hur mycket finns det, hur mycket behöver vi och hur tillgodoser vi världens behov?

Vatten beskriver människans komplicerade förhållande till den transparenta, smaklösa vätska som i miljoner år har dikterat villkoren för allt liv. Hela vår civilisations existens och utveckling har handlat om att kontrollera vatten, och för att klara det har människan varit tvungen att förstå det. Historiens alla civilisationer har blomstrat eller gått under beroende på hur väl de har lyckats. Vår egen är inget undantag.

Andreas Karlsson är journalist och författare och har i två decennier skrivit om internationella frågor, social utveckling och historia. Idag delar han sin tid mellan Kullabygden i Sverige och Kapstaden i Sydafrika, varifrån han rapporterar om vattenrelaterade ämnen på den afrikanska kontinenten.

I Vatten får vi följa med på en spännande och lärorik resa genom mänsklighetens vattenfyllda historia. Det är den första bok på svenska som på ett övergripande och lättillgängligt sätt berättar historien om människans relation till vatten.

NATO

»En gedigen bok i det behändiga formatet på drygt 200 sidor … Dahl är väl lämpad att skriva om försvarsalliansen, hon har under flera decennier publicerat böcker och artiklar om utrikes- och säkerhetspolitik.« Axess
»Ann-Sofie Dahl lotsar med säker hand och verbal förmåga läsaren genom en organisations historia fylld av kriser … Med tyngden hos den som verkligen kan sitt ämne redovisar hon en utveckling som i stort sett följde de tolv grundarländernas koncept under hela det kalla krigets olika faser för att därefter skjuta ny fart under Natos adelsmärke, förmågan till anpassning.« Kungl Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift

Intresset för NATO är större än någonsin. Ann-Sofie Dahl, en av Sveriges främsta experter på NATO och säkerhetspolitik, har skrivit en bok som sammanfattar och förklarar allt som varje svensk bör känna till om försvarsalliansen.
NATO diskuteras som aldrig förr, som en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Östersjöregionen, en intensiv svensk försvarsdebatt och ex-president Trumps utrikespolitik. Men vad är egentligen NATO och varför uppstod försvarsalliansen? Hur har organisationen utvecklats sedan grundandet 1949, och hur ser dess framtid ut?

Ann-Sofie Dahl är bosatt i Köpenhamn. Som docent i internationell politik är hon en av våra främsta experter på NATO. I sin bok förklarar hon allt som man bör känna till om alliansen.

Du har väl inte missat våra podcasts?