Boktips, Författare, Förlaget

Vi gratulerar Olle Larsson som får Vilhelm Moberg-priset 2019!

Vilhelm Moberg-Sällskapets styrelse har beslutat att tilldela historikern Olle Larsson Vilhelm Moberg-priset på 20 000 kronor. Sina djupa kunskaper i historia har Olle Larsson dokumenterat i ett flertal böcker, däribland Smålands historia (2006), Svensk historia (2012) och Gustav Vasa (2018).

Olle Larsson skriver ofta populärvetenskapliga artiklar och är en uppskattad och entusiasmerande föreläsare. Han har vid åtskilliga tillfällen, bland annat genom föreläsningar, visat djupt intresse för och stora kunskaper om Vilhelm Moberg. Med tanke på det intresse som Vilhelm Moberg från tidiga år och livet ut visade för historia är Olle Larsson en värdig mottagare av priset. Detta delas ut vid Vilhelm Moberg-Sällskapets årsmöte i Växjö på Utvandrarnas hus den 24 augusti.