Vill du bli författare hos oss?

Har du skrivit ett manus som du tror skulle passa hos Historiska Media?

Vi tar emot manus i digital form. Bifoga även ett följebrev med lite uppgifter om dig själv, och gärna ett synopsis.

När vi har tagit emot ett manus så noterar vi att det har inkommit och när. Ibland lämnar vi manuset till en extern fackkunnig lektör.

Vänligen observera att förlaget inte ger ut böcker inom följande genrer:

  • barnlitteratur
  • lyrik / poesi
  • fantastik som magisk realism, fantasy och sci-fi
  • erotik

Förlaget ger inte heller ut novellsamlingar.

Skicka ditt digitala manus till följande adress:

manus@historiskamedia.se

OBS: Vi tar endast emot manus via mail. Vi kan inte ta emot USB-minnen på grund av IT-säkerhetsskäl.

Räkna med att det kan ta allt från ett par veckor till tre månader innan vi kan ge besked.

Med anledning av den stora mängden inskickade manus ger vi inte några kommentarer rörande refuserade manus.