Anders W. Mårtensson, född 27 november 1931 i Ystad, är en svensk arkeolog och museiman.

Han blev filosofie licentiat vid Lunds universitet 1964. Han var amanuens och antikvarie vid Kulturen i Lund 1957–68, stadsantikvarie i Lund 1968–82 och chef för Kulturen 1982–93.

Anders W. Mårtensson har författat flera skrifter om Lunds medeltida historia.

Visar alla 4 resultat