Ann-Sofie Dahl är docent i internationell politik och Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council (Washington, D.C.). Hon är sedan flera år bosatt i Köpenhamn i Nato-landet Danmark, där hon tidigare varit verksam vid Center for Militære Studier. Ann-Sofie Dahl var gästforskare vid Nato Defense College (NDC) i Rom 2012 och har varit knuten till en rad universitet och tankesmedjor i USA, Sverige och Danmark.

Ann-Sofie Dahl har tidigare gett ut ett flertal böcker om Nato, svensk och nordisk utrikes- och säkerhetspolitik samt Östersjösäkerhet, förutom åtskilliga rapporter och bokkapitel i dessa ämnen. Hon är även verksam som krönikör och debattör, i bland annat Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Berlingske Tidende och Axess.

Endast ett sökresultat