Anna-Lena Lodenius är född 1958, bor i Årsta och är journalist och författare till ett femtontal böcker. De flesta handlar om radikala och våldsbejakande politiska och religiösa rörelser, ett ämne som varit fokus för hennes arbete i snart trettio år. Hon debuterade 1988 och tre år senare kom Extremhögern (Tiden) som hon skrev tillsammans med författaren Stieg Larsson, och som av många betraktas som ett standardverk.

Hon har suttit med i flera statliga utredningar och anlitas ofta som expert i olika medier. Vid sidan av att skriva böcker har hon arbetat för såväl dagspress och tidskrifter som granskande magasin i TV samt som konsult för myndigheter och organisationer. Hon är också en flitig föreläsare och debattör.

Genom sitt arbete har hon rest mycket i Sverige och sett inte minst den växande högerextremistiska rörelsens starkaste fästen, varav Värmland, som står i centrum för boken om Birger Furugård, är ett. Hon följer numera även utvecklingen inom den radikala jihadismen genom sitt arbete i organisationen Doku.

Endast ett sökresultat