Carin Bergström är fil.dr och docent i historia. Hon disputerade på en avhandling om svenskt prästerskap. Carin Bergström har arbetat som antikvarie på Riksantikvarieämbetet, varit museichef på Skoklosters slott och överintendent för Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket. Hon har gett ut flera böcker i kulturhistoriska ämnen.

Endast ett sökresultat