David Dunér är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han disputerade 2004 på en avhandling om den svenske naturfilosofen och andeskådaren Swedenborg. Han har sedan dess forskat om naturvetenskap, filosofi, medicin, matematik och teknik under svenskt 1600- och 1700-tal.

David har också varit gästforskare vid Johns Hopkins och Princeton, samt i Stellenbosch, Sydafrika, och i Rom. David är bosatt i Lund, men uppvuxen på Lidingö.

Endast ett sökresultat