Ingrid Sjöström

Ingrid Sjöström, docent i konstvetenskap och fram till pensioneringen verksam först vid konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, därefter vid Riksantikvarieämbetet, enheten för Sveriges kyrkor. Har lett projekt om och publicerat flera böcker om svenska kyrkor. Hennes doktorsavhandling behandlade monumentalmåleriet i Italien under 1600- och 1700-talen. En italiensk målare verksam på 1700-talet på Stockholms slott ledde in på svenskt 1700-tal i slottsmiljöer och följdes av bl.a. studier av konstnären Louis Masreliez.

Rebecka Millhagen Adelswärd. Foto: Jens Sjunnesson

Rebecka Millhagen Adelswärd är fil. dr i konstvetenskap och arkitekturhistoriker, verksam i Stockholm. År 2021 disputerade hon i konstvetenskap vid Uppsala universitet på avhandlingen Monument, minne, museum. Stockholms slott under det långa 1900-talet. I sin forskning har hon främst varit inriktad på det svenska 1900-talets restaureringshistoria och historiografiska frågeställningar kretsande kring den nationella konsthistorieskrivningen. Hon har under en följd av år varit verksam som redaktör och förläggare och var 2000–2010 huvudredaktör för bokverket De Kungliga Slotten.

Bo Vahlne är överintendent och fil. dr i konstvetenskap. Han har varit verksam vid Kungl. Husgerådskammaren under åren 1972-1999, som dess chef sedan 1987; därefter till 2009 som forskare vid Riksmarskalksämbetet. Han disputerade 1989 med en avhandling om det ikonologiska programmet i inredningarna i Rosersbergs slott 1797-1818 och har skrivit en rad artiklar om slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. och inredningskonsten i de svenska kungliga slotten under 1800-talet. 2012 utgav han en djupgående studie i frihetstidens inredningar på Stockholms slott.

Endast ett sökresultat