Göran Greider

Göran Greider är en svensk författare, poet, debattör och journalist. Han är sedan 1999 chefredaktör för den fristående socialdemokratiska dagstidningen Dala-Demokraten och deltar ofta i den offentliga debatten.

Endast ett sökresultat