Marco Smedberg är militärhistoriker, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien och tidigare överstelöjtnant i pansartrupperna. Han har varit redaktör för tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonst och militär ledning. Smedberg är även en återkommande arrangör av militärhistoriska resor.

Göran Larsson är en historisk författare, museiman och arkivarie. Han har varit chef för både Malmö museer och Malmö stadsarkiv. Han har tidigare (tillsammans med Claes Wahlöö) utkommit med två böcker om slaget vid Lund.

Endast ett sökresultat