Henrik Arnstad har en fil.mag. i historia och är specialiserad på att analysera ideologier. Han arbetar som högskolelärare, folkbildare och forskare. Arnstad slog igenom 2006 med biografin Spelaren Christian Günther, om Sveriges utrikesminister under andra världskriget och den krigstida utrikespolitiken. Då föddes idén att skriva en biografi om Ernst Wigforss, ett arbete som därmed pågått i över 15 år.

Han bor i Stockholm och studerar även maritimhistoria och medeltida militärt bågskytte, vilket är hans största fritidsintresse såsom grundare av kulturhistoriska bågskyttesällskapet Sagittarii Holmiae.

Endast ett sökresultat