Ingrid Pärletun är född 1946 och har arbetat som lärare i svenska för invandrare. Hon har en filosofie magisterexamen i historia, nordiska språk och litteraturhistoria.

Ingrid Pärletuns stora intresse är sedan studentåren kvinnohistoria med inriktning på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Endast ett sökresultat