Johan Berggren (född 1979) är utbildad ekonom och statsvetare, med examina från Oxford, Uppsala och College of Europe i Brygge. Han har arbetat på Finans-, Försvars- och Utrikesdepartementet samt Statsrådsberedningen i olika roller: som opolitisk tjänsteman, politiskt sakkunnig hos Anders Borg och Gunilla Carlsson samt planeringschef och talskrivare åt Fredrik Reinfeldt.

Åren 2013–2017 tjänstgjorde Berggren som diplomat i Jerusalem, sekonderad av Sverige till Kvartetten (där USA, EU, FN och Ryssland ingår, och som har omvärldens mandat att stödja fredsprocessen mellan israeler och palestinier), där han var rådgivare till Tony Blair och sedan stabschef. Han har även varit biträdande partisekreterare hos Moderaterna och arbetat på McKinsey i London.

Berggren är född i Stockholm och uppvuxen i bl.a. Stenungsund, Singapore, Kanada och Köpenhamn. Han har bott och arbetat i Sverige, Storbritannien, USA, Israel/Palestina och Jordanien.

Läs mer om Johan Berggrens bok Den perfekta konflikten här.

Endast ett sökresultat