Författaren Karin Tegenborg Falkdalen är fil. dr i idéhistoria och arkivchef.

I sin avhandling ”Kungen är en kvinna: Retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid” (2003), undersökte hon den debatt som fördes under tidigmodern tid huruvida en kvinna borde, kunde och skulle styra ett rike eller inte? Under sin forskning kom hon även in på den traditionella rollen för en kvinnlig medlem i en kungafamilj, den som hustru eller dotter till en kung.

Visar alla 3 resultat