Klas-Göran Karlsson, född 1955, är professor i historia vid Lunds universitet sedan 2000 och verksam inom ett brett samtidshistoriskt och internationellt fält. På senare år har han riktat fokus mot Europa och världen 1914–1945, i böcker som Urkatastrofen (2014) och Det moderna trettioåriga kriget (2019). Sina tidiga forskarinsatser ägnade Karlsson mest åt Rysslands och Sovjetunionens historia, däribland frågor om historiebruk och nationalitetskonflikter. Tidigt väcktes också intresset för folkmord, där han har skrivit flera böcker om folkmordet på armenierna, förintelsen, den sovjetkommunistiska terrorn och brott mot mänskligheten i bred bemärkelse, bland dem, med Kristian Gerner, Folkmordens historia. Perspektiv på det moderna samhällets skuggsida (2005). Ännu ett av Klas-Göran Karlssons mångåriga forskningsintressen rör historiekulturella frågor om förmedling av historia och historiens plats i samhället.

Missa inte avsnitt 87 av podcasten Historia Nu, då Klas-Göran Karlsson berättar om folkmordet på armenierna.

Endast ett sökresultat